Aktualności

[Blog #29] E-skierowania

[Blog #29] E-skierowania

2018-10-18, autor: Fundacja OZZ

#e-skierowanie #e-zdrowie #informatyzacja systemu ochrony zdrowia

zz_post_20181019dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

E-zdrowie (ang. e-health) to niezwykle dynamicznie rozwijająca się idea, której jednym z  założeń jest usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W Polsce działania z zakresu e-health realizowane są z różną intensywnością już od wielu lat. Kolejnym krokiem w kierunku informatyzacji systemu są e-skierowania. Program pilotażowy  właśnie się rozpoczyna, a jego czaas trwania przewidziany jest do połowy 2019 roku. W założeniu e-skierowanie zastąpi druki od 1 stycznia 2021 roku.

Pilotażowe wdrożenie projektu rozpocznie się od medycyny sportowej, następnie obejmie tomografię komputerową. Działanie takie służy zbadaniu, jakie problemy mogą pojawić się przy wdrożeniu tej idei na szeroką skalę- w ciągu kilku miesięcy od wdrożenia pilotażu powinniśmy poznać odpowiedź na to pytanie.

Główną zaletą e-skierowania jest możliwość przeciwdziałania zapisywaniu się pacjentów do kilku kolejek jednocześnie, co sztucznie je wydłuża. Ponadto, do zapisania się do specjalisty nie będzie konieczne osobiste stawiennictwo i dostarczanie skierowania- wystarczy podać w rejestracji czterocyfrowy PIN. Ponadto zniknie problem zagubionych druków skierowań.

Wdrażanie rozwiązań z zakresu e-health jest dużym wyzwaniem, nie mniej ich zalety są nie do przecenienia. Należy jednak pamiętać, iż wraz z takimi rozwiązaniami powinny być realizowane inne- związane z edukacją pacjenta. Pacjenci- zwłaszcza seniorzy- są szczególnie narażeni na brak zrozumienia i nieufność w stosunku do- tak rewolucyjnych dla nich – zmian. Wyrażamy nadzieję, iż niedługo usłyszymy również o kampaniach informacyjnych, skierowanych do pacjentów, a realizowanych przez instytucje rządowe, m.in. Ministerstwo Zdrowia.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.