Aktualności

[Blog #26] 30.09 Światowy Dzień Serca

[Blog #26] 30.09 Światowy Dzień Serca

2018-09-29, autor: Fundacja OZZ

#Światowy Dzień Serca

zz_post_20180928

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wielkimi krokami zbliża się Światowy Dzień Serca. 30 września będziemy go obchodzić już po raz 19. W inicjatywie, Światowej Federacji Serca, realizowanej przy wsparciu  Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u bierze udział ponad 120 krajów. W Polsce głównym organizatorem obchodów jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Ta, zakrojona na szeroką skalę akcja edukacyjna, której towarzyszą liczne wydarzenia i festyny, ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat chorób serca oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. Upowszechnianie zachowań profilaktycznych (zarówno w profilaktyce I, jak i II stopnia) to obecnie jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed zdrowiem publicznym i promocją zdrowia W trakcie wydarzeń plenerowych, towarzyszących Światowemu Dniu Serca, uczestnicy będą mogli uzyskać poradę lekarską a także wykonać podstawowe badania, np. zmierzyć ciśnienie tętnicze, określić poziom cukru we krwi, a także zbadać stężenie cholesterolu we krwi. Dzięki takim podstawowym badaniom można wcześnie wykryć ewentualne zagrożenie poważnymi chorobami układu krążenia i w porę na nie zareagować.

W tym roku Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, także aktywnie włączy się w obchody. Będzie to kontynuacja naszego współdziałania, które miało początek w publikacji raportu „Medycyna Pracy w Prewencji Chorób Wywoływanych Wysokim Stężeniem Cholesterolu”, gdzie także podejmowaliśmy tematykę, związaną z chorobami układu krążenia.

Zachęcamy także do obejrzenia naszych infografik, dostępnych na stronie internetowej www.obywatelezz.pl.

10% osób nie wie, że cholesterol to śmiertelne zagrożenie. Dlatego świętujemy #TydzieńDlaSerca – codziennie mamy poradę dla innej grupy, która w tej sprawie może coś zmienić! Zaczynamy od Was, zdrowo zaangażowanych! 💪

 30708242_1691279954295093_7599557688078368768_n

Niemal 4 na 5 osób uważa, że badanie poziomu cholesterolu powinno być wykonywane w czasie rutynowych badań kontrolnych takich jak badania medycyny pracy.

30714562_1692700544153034_8924345354166468608_n

Świadomość konsekwencji nadmiernego poziomu cholesterolu jest dość zawężona i ogranicza się głównie do chorób naczyniowych. Uświadomienie Polaków, iż cholesterol negatywnie oddziałuje również na inne układy i narządy ciała powinno być ważnym punktem w akcjach na rzecz promocji zdrowia.

30729656_1692701474152941_3545256019766542336_n

Ogólny trend wskazuje na to, że im osoba starsza, lepiej wykształcona i w im większym mieście mieszka, tym większą ma świadomość odnośnie skutków nadmiernego poziomu cholesterolu we krwi, częściej się bada i częściej podziela pogląd, że cholesterol powinien być badany regularnie.

30706635_1692701990819556_4374712636684632064_n (1)

Osoby młode badają się dość rzadko. Jedynie 20% osób do 24 roku życia przyznało, że kiedykolwiek miało przeprowadzone badania poziomu cholesterolu we krwi. Dopiero od grupy wiekowej 30-34 lat następuje wzrost liczby osób, które badały się pod tym kątem.

30742239_1692701774152911_1957765051225997312_n

 

 

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.