Aktualności

[Blog #25] Zadbaj o swoje biurko

[Blog #25] Zadbaj o swoje biurko

2018-09-13, autor: Fundacja OZZ

#ergonomia #komfort pracy #zdrowe warunki pracy

zz_post_20180907_post2

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wobec wielu zagrożeń zdrowia, związanych z pracą biurową, należy zrobić wszystko, aby zminimalizować ryzyko utraty, bądź pogorszenia stanu zdrowia. W tym, celu należy zadbać, by nasza przestrzeń, w której pracujemy, była jak najlepiej zorganizowana. Powinniśmy zapoznać się zatem z podstawowymi zasadami ergonomii.

W tym miejscu należy przywołać pojęcie „przestrzeń stanowiska”; oznacza ono pole pracy, a więc „powierzchnię dla materiałów, narzędzi, i wolną przestrzeń pozwalającą na swobodę ruchu rąk przy wykonywaniu czynności”. Wydzieleniu przestrzeni stanowiska powinna towarzyszyć intencja stworzenia poczucia posiadania „własnego miejsca”. Ma to również znaczenie z psychologicznego punktu widzenia.

Na własnym stanowisku pracy należy zapewnić sobie komfortowe rozłożenie elementów potrzebnych do wykonywania czynności- kryterium stanowi tu zasięg rąk tzw. strefa maksymalnego zasięgu. Można ją określić poprzez zakreślenie na biurku półokręgu, wyznaczanego zasięgiem wyprostowanych kończyn górnych. Kiedy, w wyniku źle przygotowanego stanowiska pracy, często dochodzi do konieczności przekroczenia tej granicy, sytuacji takiej towarzyszy niekorzystne pochylenie tułowia. Może to być akceptowalne wyłącznie gdy do zjawiska tego dochodzi niezbyt często, ma ono charakter krótkotrwały oraz nie dotyczy głównych, wykonywanych przez nas, czynności, a jedynie czynności pomocniczych.

Natomiast tzw. praca ciągła, o największym nasileniu, powinna odbywać się w tzw. polu optymalnego zasięgu rąk. Jego granicę można wyznaczyć przy przedramionach, zgiętych pod kątem prostym.

lll

Źródło : Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)

W celu zapewnienia jak największego komfortu pracy upewnij się czy:

 – w obrębie biurka masz łatwy dostęp do materiałów- np. dokumentów, czy książek- czy nie wymaga on pochylania lub skrętu tułowia?

– niezbędne do pracy materiały pozostają w polu zasięgu maksymalnego, oraz czy rozległość pola pracy jest dostosowana do możliwości obsługi z jednego miejsca?

– nadmierna rozległość pola pracy, przekraczająca zasięg maksymalny nie jest przyczyną przemieszczania się pracownika (szczególnie w kierunkach bocznych). Sytuacja taka jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy zmiana miejsca nie występuje zbyt często.

– masz dostęp do niezbędnych materiałów, bez podnoszenia rąk powyżej barku?

Cytując Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) „sięganie powyżej barku (87 cm dla kobiet i 94 cm dla mężczyzn) jest niewskazane. Sytuacja taka może być akceptowana tylko dla krótkotrwałych i rzadkich czynności.”

– masz możliwość bezproblemowej obserwacji pola pracy?

Rzeczy najpotrzebniejsze powinny znajdować się,  jak podaje CIOP, „w odpowiednim dystansie i pod odpowiednim kątem widzenia”. Niestosowanie tych zaleceń może skutkować przyjmowaniem pozycji wymuszonych, co- w perspektywie czasu- może niekorzystnie wpływać na zdrowie.

– masz do dyspozycji podpórki?

Istnieją rodzaje czynności, gdzie zalecane jest stosowanie podpórek przedramienia oraz nadgarstka. Pełnią one rolę stabilizującą, zapewniają większą precyzję a także podnoszą komfort pracy.

Jak widać możliwości zadbania o własne zdrowie w miejscu pracy, również tej, o charakterze biurowym, jest wiele. Wystarczy jedynie zapoznać się z zasadami ergonomii i, w miarę możliwości, starać się je wdrażać.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.