Aktualności

[Blog #24] Hipoglikemia – niskie stężenie glukozy równie niebezpieczne!

[Blog #24] Hipoglikemia – niskie stężenie glukozy równie niebezpieczne!

2018-09-06, autor: Fundacja OZZ

#hipoglikemia #niski poziom glukozy we krwi

zz_post_20180831_post2dr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stanem zagrażającym życiu jest nie tylko zbyt wysokie stężenie cukru we krwi (hiperglikemia), ale także zbyt małe stężenie glukozy we krwi (hipoglikemia). Hipogliekemia definiowana jest jako stężenie glukozy we krwi poniżej 70 mg/dl (3,9 mmol/l), niezależnie od występowania objawów klinicznych. U osób długo chorujących na cukrzycę hipoglikemia może nie dawać objawów. Czasami objawy hipoglikemii mogą też pojawić się przy wyższych wartościach glikemii (> 100 mg/dl), wtedy gdy dochodzi do jej szybkiego obniżenia. Objawy wczesne hipoglikemii obejmują silne uczucie głodu, nudności i wymioty, niepokój, drażliwość, nerwowość, osłabienie, bladość powłok, wzmożoną potliwość, częstoskurcz,  umiarkowany wzrost ciśnienia tętniczego, rozszerzenie źrenic. Kolejne objawy hipoglikemii mogą przypominać zatrucie lub upojenie alkoholowe. U pacjenta mogą wystąpić drgawki, zaburzenia świadomości i przytomności. Najczęstsze przyczyny hipoglikemii obejmują: podanie zbyt dużej dawki insuliny/ leków przeciwcukrzycowych, małą podaż węglowodanów / insuliny, spożycie alkoholu, wzrost wrażliwości na insulinę, np. po intensywnym odchudzaniu, późno po wysiłku fizycznym. Postępowanie doraźne u osoby z hipoglikemią uzależnione jest od jej stanu. Osoby przytomne powinny przyjąć 10-20 g glukozy, w postaci tabletek czy np. słodkiego napoju. Taka dawka glukozy powoduje wzrost glikemii (stężę nia glukozy) po ok 10-20 minutach, dlatego celem zapobiegnięcia kolejnemu epizodowi hipoglikemii należy zjeść posiłek złożony z węglowodanów złożonych i po ok. godzinie ponownie dokonać pomiaru glukozy we krwi. Natomiast u osób nieprzytomnych lub tych, u których występują zaburzenia świadomości czy niemogących połykać, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.