Aktualności

[Blog #21] Pamiętaj o płynach seniorze!

[Blog #21] Pamiętaj o płynach seniorze!

2018-08-10, autor: Fundacja OZZ

#odpowiednie nawodnienie #wysokie temperatury

zz_post_20180810

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W miesiącach wakacyjnych, w czasie, gdy często panują wysokie temperatury wzrasta ryzyko odwodnienia. Szczególnie są na nie narażeni seniorzy (lecz także i niemowlęta i małe dzieci), z uwagi na to, iż często występują u nich zaburzenia związane z odczuwaniem pragnienia- innymi słowy, nie chce im się pić, pomimo upału. Pragnienie natomiast jest pierwszym sygnałem, iż organizm domaga się nawodnienia.

Należy podkreślić, iż odwodnienie to stan mogący zagrażać życiu; w raz z utratą wody może dojść do zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Stąd niezwykle ważne jest, aby w upalne dni regularnie uzupełniać płyny. Warto wiedzieć, iż oprócz wody, płyny to także soki i inne napoje, a także zupy. Wysoką zawartość wody mają także owoce m.in. arbuzy, winogrona czy pomarańcze a także warzywa, jak np. ogórki. To szczególnie istotne w kwestii uzupełniania również mikro i makroelementów, zwłaszcza sodu i potasu.

W edukacji seniorów w tym zakresie ważne jest położenie nacisku na regularne przyjmowanie płynów, nawet wobec braku pragnienia, a także na spożywanie warzyw i owoców. W profilaktyce odwodnienia zaleca się jednak również pozostawanie w domu w godzinach, kiedy temperatura jest najwyższa- warto zatem pamiętać, iż należy zaopatrzyć się w zapasy wody oraz warzyw i owoców zawczasu. Wobec częstego braku wiedzy seniorów w tym zakresie nieodzowna może okazać się pomoc i edukacja ze strony najbliższych- dzieci i wnuków. Także  środowisko lokalne ma tu do odegrania dużą rolę- niezwykle istotny jest przepływ informacji pomiędzy samymi seniorami- ci bardziej wyedukowani i aktywni powinni dzielić się swoją wiedzą z sąsiadami i znajomymi, pełniąc tym samym rolę promotorów zdrowia. To modelowy przykład działania na rzecz zdrowia w środowisku lokalnym, wynikający z aktywności społeczności.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.