Aktualności

[Blog #18] Personel medyczny w liczbach

[Blog #18] Personel medyczny w liczbach

2018-07-05, autor: Fundacja OZZ

#farmaceuci #lekarze #lekarze dentyści #personel medyczny #pielęgniarki

zz_post_20180706

dr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odpowiednia liczba wyedukowanego personelu medycznego i proporcjonalne ich rozmieszczenie na terenie całego kraju względem liczby i potrzeb zdrowotnych populacji są w stanie zagwarantować opiekę pacjentom. Niestety Polska zmaga się od dłuższego czasu z niedoborem personelu medycznego. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w starzejącym się społeczeństwie, problemach związanych z kształceniem personelu medycznego czy w końcu jego migracją. Warto zatem przyjrzeć się ile personelu medycznego mamy w Polsce.

LEKARZE i LEKARZE DENTYŚCI

–   w 2015 roku liczba lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód wynosiła 166 985 osób, w tym 131 077 lekarzy i 35 461 lekarzy dentystów

w 2015 roku wśród osób wykonujących zawód lekarza 57,4% stanowiły kobiety

w 2015 roku wśród osób wykonujących zawód lekarza dentysty 75,7% stanowiły kobiety

w 2015 roku wśród osób wykonujących zawód lekarza 19,6% osób ma mniej niż 35 lat, zaś połowa przekroczyła 50 rok życia, natomiast 16,1% to osoby po 65 roku życia

w 2015 roku wśród osób wykonujących zawód lekarza dentysty 25,1% osób ma mniej niż 35 lat , zaś 40% przekroczyło 50 rok życia, natomiast 11,3% to osoby po 65 roku życia

liczba lekarzy opieki podstawowej wynosi 15%, a lekarzy specjalistów 85%

liczba lekarzy ze specjalizacją choroby wewnętrzne – 18 099 osób, medycyna rodzinna 10 536, pediatria – 7030, położnictwo i ginekologia – 6204, chirurgia ogólna – 6083 oraz anestezjologia i intensywna terapia – 5199 

– w 2016 roku liczba praktykujących lekarzy na 1 000 mieszkańców wynosiła 2,3

PIELĘGNIARKI

w 2015 roku liczba pielęgniarek wynosiła 285 376, w tym 231 448 osób ze średnim wykształceniem medycznym, 36 863 absolwentów studiów I stopnia oraz 17 065 absolwentów studiów II stopnia

w 2015 roku wśród osób wykonujących zawód pielęgniarki – 98,1% stanowiły kobiety

w 2015 roku wśród osób wykonujących zawód pielęgniarki – 5,5% to osoby przed 31 rokiem życia, zaś 49,3% przekroczyło 50 rok życia, natomiast 17,2% to osoby po 60 roku życia

w 2015 roku średnia wieku pielęgniarek wynosiła 50,1 roku

w 2016 roku liczba praktykujących pielęgniarek na 1 000 mieszkańców wynosiła 5,2

FARMACEUCI

w Polsce funkcjonuje 15 000 aptek

w Polsce liczba farmaceutów pracujących w aptekach wynosi 26 000

w 2016 roku liczba praktykujących farmaceutów na 1 000 mieszkańców wynosiła 0,7

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.