Aktualności

[Blog #15] Wyjeżdżasz do kraju UE- pamiętaj o EKUZ!

[Blog #15] Wyjeżdżasz do kraju UE- pamiętaj o EKUZ!

2018-06-11, autor: Fundacja OZZ

#EKUZ #ubezpieczenie zdrowotne

zz_post_20180611

dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wielkimi krokami zbliża się sezon urlopowy. Pamiętajmy, iż oprócz planowania miejsca i czasu wypoczynku, należy również zadbać o nasze bezpieczeństwo zdrowotne, związane z ubezpieczeniem. Pamiętaj o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego tzw. EKUZ, która uprawnia do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. W przypadku wystąpienia choroby lub wypadku posiadanie takiego dokumentu ułatwi postępowanie nie tylko w trakcie wyjazdu, ale i po powrocie do kraju.  Najczęściej karta EKUZ jest ważna przez rok (dotyczy to osób pracujących, czy tez studentów, zgłoszonych przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego), lub też przez 5 lat- to w przypadku emerytów. Kartę mogą także wyrobić osoby bezrobotne, lub nieubezpieczone- wówczas okres ważności karty jest nieco krótszy.

Złożenie wniosku o otrzymanie karty jest niezwykle proste i można tego dokonać na wiele sposobów: tradycyjny- osobiście we właściwym oddziale lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia, wysłać pocztą, lub przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, bądź też zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ. Karta jest zwykle gotowa do odbioru w krótkim terminie, a w przypadku osobistego składania wniosku- często można ją odebrać od ręki.

Należy podkreślić, iż pamięć o wyrobieniu karty EKUZ to także przykład odpowiedzialności za własne zdrowie, a więc idei, którą od wielu już lat promuje Światowa Organizacja Zdrowia. To działanie, leżące po stronie pacjenta; nieskomplikowane i niezbyt czasochłonne, a mogące okazać się kluczowe z punktu wiedzenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zachęcamy każdego do wyrobienia tego dokumentu, nawet, jeśli nie planuje wyjazdu- niekiedy okazje ciekawych podróży zagranicznych pojawiają się niespodziewanie i brakuje czasu na dopełnienie tej prostej formalności.

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.