Aktualności

[Blog #125] Serce

[Blog #125] Serce

2020-09-18, autor: Fundacja OZZ

#ChUK #mięsień sercowy #profilaktyka

fozz-post-20200904

 dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Choroby układu sercowo-naczyniowego zajmują niechlubne pierwsze miejsce wśród zgonów Polaków. Wiele miejsca poświęca się profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Z okazji Światowego Dnia Serca warto przypomnieć jak zbudowane jest serce i jak działa. Serce jest narządem centralnym układu krążenia. Położone jest za mostkiem, pomiędzy dwoma płucami, przesunięte jest nieco w lewo, w klatce piersiowej. Serce leży w jamie osierdzia, ograniczonej workiem osierdziowym.  Zaczyna bić już 21 dnia od poczęcia. Mięsień sercowy noworodka ma masę ok. 20 g i bije ok. 120-160/min, zaś osoby dorosłej waży ok. 0,3-0,5 kg i bije ok. 60-80/min. Serce składa się z 2 komór i 2 przedsionków, przedzielonych  przegrodą, odpowiednio międzykomorową i międzyprzedsionkową, posiada także zastawki. Serce uderza średnio 37,000,000 razy w ciągu roku, a w ciągu przeciętnego życia człowieka 2,5 biliona razy. Ludzkie serce w ciągu doby pompuje ponad 4300 litrów krwi. Pompowana krew okrąża całe ciało w ciągu ok. 23 sekund. Pompowana przez serce krew jest nośnikiem wartości odżywczych i tlenu do wszystkim komórek ciała. Krew zbiera także z komórek produkty przemiany materii. Mięsień sercowy nigdy nie odpoczywa, pracuje 24 godziny na dobę. Gdy serce przestaje bić, organizm człowieka obumiera. O serce należy dbać regularnie. Najprostszym badaniem, które można wykonać samemu w domu jest pomiar ciśnienia tętniczego. Wśród zalecanych podstawowych badań laboratoryjnych, wykonywanych co najmniej raz w roku należy morfologia krwi, lipidogram, elektrolity, próby wątrobowe (pozwalają ocenić, czy nie doszło do uszkodzenia mięśnia sercowego), CK (kinaza kreatynowa), glukoza oraz inne zalecone przez lekarza wg potrzeb. Pracę serca pozwala ocenić badanie EKG, a budowę także rentgen klatki piersiowej u ECHO serca.

Dbanie o serce obejmuje także spożywanie zbilansowanych posiłków oraz wykonywanie systematycznej aktywności fizycznej, a także unikanie używek i ograniczenie stresu.

Dbaj o swoje serce i serce swoich bliskich.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.