Aktualności

[Blog #123] Opieka nad osobami starszymi

[Blog #123] Opieka nad osobami starszymi

2020-09-03, autor: Fundacja OZZ

#opieka nad seniorem #seniorzy

fozz-post-202007-post4dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pandemia koronawirusa niesie ze sobą wiele problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Dotykają one wielu grup populacji, ale przede wszystkim seniorów; to ta grupa wymaga obecnie największego wsparcia.

Problem ten poruszono podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC Online). Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta- Grzegorz Błażewicz w toku sesji zatytułowanej „Czy Polska jest przygotowana na starość?” tłumaczył, że w trudnym czasie zachorowań na COVID-19 wszystkie grupy wiekowe potrzebują wsparcia – nie tylko Rzecznika Praw Pacjenta, ale całego systemu – ale to seniorzy wymagają ponadstandardowej pomocy. Błażewicz mówił: „Rzecznik Praw Pacjenta de facto pracuje obecnie 7 dni w tygodniu”. Dodał, iż „obecnie sytuacja się poprawia, efekt przynoszą na bieżąco wprowadzane przez odpowiednie instytucje działania naprawcze, ale na początku (epidemii koronawirusa – red.) mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Wiele z nich dotyczyło trudności w kontakcie z przychodnią czy szpitalem w celu uzyskania informacji o dalszym leczeniu lub wypisania e-recepty”.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wskazało, iż odnotowywało niedogodności w realizacji lekarskich wizyt osobistych, lecz także domowych. Ponadto zwrócono uwagę na trudności dotyczące przekazywania pacjentów ze szpitali ogólnych do szpitali jednoimiennych- zakaźnych.

Zastępca RPP mówił także, że „były zastrzeżenia co do terminu badań diagnostycznych, organizacji świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom na kwarantannie”.

Należy zwrócić uwagę, iż wydolna i skuteczna opieka geriatryczna już od dawna jest jednym z największych wyzwań dla systemu ochrony zdrowia, ale też dla zdrowia publicznego. Co ważne, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, odnosząc się do definicji zdrowia, podkreśla, że polityka senioralna nie ogranicza jedynie do opieki stricte medycznej.

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.