Aktualności

[Blog #121] Odmienności farmakoterapii u dzieci

[Blog #121] Odmienności farmakoterapii u dzieci

2020-08-20, autor: Fundacja OZZ

#leki #pacjent pediatryczny

fozz-post-202007-post5

dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pacjent pediatryczny jest pacjentem szczególnym, gdyż różni się pod względem anatomicznym i metabolicznym od w pełni wykształconego organizmu człowieka dorosłego. Ponadto pacjenci pediatryczni nie są heterogenną grupą. Pacjenci pediatryczni to pojęcie obejmujące noworodki, niemowlęta i małe dzieci, dzieci oraz młodzież. Z tego względu leki stosowane u młodszych pacjentów działają zupełnie inaczej, a dobór farmakoterapii musi uwzględniać wiek, czy też masę ciała dziecka (zalecane bardziej niż wiek). Większość chorób, charakterystycznych dla wieku dziecięcego to ostre samoograniczające się schorzenia, dlatego warto zastanowić się czy stosowanie leków w takich przypadkach jest w ogóle konieczne. Amerykańskie statystyki podają, iż w ciągu pierwszych 6 lat życia przeciętne dziecko przechodzi:  17 lżejszych przeziębień, 7 ciężkich przeziębień,  3 infekcje ucha, 6 innych infekcji dróg oddechowych, 2 choroby z biegunką i  2 choroby o podłożu dermatologicznym,  czyli choruje 6 razy w roku. Jeżeli stan dziecka i rodzaj choroby wymagają zastosowania farmakoterapii, należy pamiętać o właściwym wyborze leku i jego postaci, tzw. pediatrycznej. Najbardziej preferowana u niemowląt i starszych dzieci jest droga doustna, do 5 r.ż. powinny być stosowane leki w postaci płynnej (np. syropy, zawiesiny, krople), ewentualnie w postaci kapsułek, z których substancja czynna może być wysypana i podana z pokarmami. U noworodków preferowane są iniekcje i czopki, zaś u dzieci starszych, np. tabletki do żucia, czy też rozpuszczalne. U dzieci należy unikać stosowania niektórych leków, np.  chloramfenikolu (u niemowląt), sulfonamidów (u niemowląt), tetracyklin, fluorowanych chinolonów, salicylanów (np. aspiryna).

Należy mieć na uwadze, że dziecko nie jest małą kopią osoby dorosłej!!! Młody organizm nie jest w pełni dojrzały, proces losu leku w takim organizmie przebiega inaczej niż u osoby dorosłej. W przypadku chorób dzieci najlepiej konsultować się z lekarzem pediatrą, jeśli nie pamiętamy jego zaleceń, pomocna będzie porada farmaceuty, warto również zapoznać się z ulotką dołączoną do leku.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.