Aktualności

[Blog #119] Dobre samopoczucie, czyli co ?

[Blog #119] Dobre samopoczucie, czyli co ?

2020-08-06, autor: Fundacja OZZ

#dobrostan #well-being

fozz-post-202007-post1dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

O stylu życia mówi się bardzo wiele. Styl życia definiowany jest jako sposób życia, mający na celu jak najdłuższe życie w zdrowiu, a także zachowania zmniejszające ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne, będące często przyczyną zbyt wczesnej umieralności Jest to pojęcie niezmiernie szerokie, obejmujące swoim zasięgiem m.in. racjonalne odżywianie, prawidłowy sen, odpowiednią aktywność fizyczną, zaprzestanie/ograniczenie używek (papierosy, alkohol, inne substancje uzależniające) czy korzystanie z usług opieki medycznej, w postaci systematycznego wykonywania badań profilaktycznych. Coraz jednak częściej stylowi życia towarzyszy pojęcie dobrego samopoczucia (ang. well-being). Jest to pojęcie bardzo subiektywne i przez każdego człowieka zapewne inaczej definiowane. Najbardziej ogólnie można powiedzieć, iż samopoczucie jest to stan psychiczny i fizyczny odczuwany bezpośrednio przez daną osobę. Różne czynniki fizyczne i psychiczne wpływają na nasze samopoczucie. Na dobre samopoczucie, oprócz stanu zdrowia, wpływa np.: dbałość o własne ciało, odpoczynek i relaks, akceptacja siebie, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu, relacje z bliskimi itp. Gdy czujemy się dobrze, lepiej się nam funkcjonuje w codziennym życiu. Pozytywne nastawienie często pozwala łatwiej i szybciej pokonać problemy. Z dobrym samopoczuciem związana jest pomyślność (ang. wellness), oznaczająca stan równowagi umysłu, ciała i ducha człowieka, w którym panuje uczucie ogólnego dobrobytu. Dobrostan osiągany przez zaspokajanie potrzeb we wszystkich obszarach życia oraz utrzymywanie między nimi równowagi. Wellness to obecnie światowy trend zdrowotny, którym zainteresowało się wiele osób, którzy dostrzegli, iż o własne zdrowie i samopoczucie można i należy zadbać samemu. Pojęcia takie jak styl życia, well-being czy wellness nieodłącznie wiążą się ze zdrowiem, które aktualnie definiowane jest nie tylko jak nieobecność choroby czy niepełnosprawności, ale jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.  Pamiętaj! Twoje zdrowie w Twoich rękach!

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.