Aktualności

[Blog #110] Niewydolność serca

[Blog #110] Niewydolność serca

2020-06-05, autor: Fundacja OZZ

#ChUK #niewydolność


fozz-post-20200605-post1dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Istnieje wiele chorób, które, przynajmniej w początkowym okresie występowania nie dają objawów. Jedną z nich jest niewydolność serca. „Niewydolność serca to schorzenie trudne fizycznie, emocjonalnie i społecznie, na które może cierpieć ponad milion Polaków, często o tym nie wiedząc. Objawy i skutki choroby powodują, że wielu pacjentów czuje się wykluczonymi z codziennego życia” mówi Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”.

Zdiagnozowanie choroby, która nie daje objawów, często jest dla pacjenta szokiem. W świadomości pacjentów, choroba to zawsze stan, który daje, choćby najdrobniejsze, symptomy. W przypadku niewydolności serca, po okresie bezobjawowym mogą pojawić siępewne sygnały, świadczące o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organizmu. Można do nich zaliczyć chociażby zmęczenie po wykonaniu lekkiego wysiłku fizycznego np. po wejściu po schodach, czy duszności. Problem polega tu na tym, iż często istnieje ryzyko przypisania tych objawów zwykłemu przemęczeniu, czy stresowi. Stąd też diagnoza często jest dużym zaskoczeniem, szczególnie dla pacjentów młodych, dla których większość poważnych schorzeń to abstrakcja.

Taka sytuacja powoduje problemy z natychmiastowym podjęciem leczenia przez pacjenta.  Powstaje ryzyko, iż część chorych, nie przyjmując do wiadomości wiadomości o chorobie, nie tylko nie zacznie się leczyć, ale i odmówi zmiany dotychczasowego trybu życia. Niestety w przypadku niewydolności serca taka postawa powoduje szybkie pogorszenie stanu zdrowia.

Konieczność zmiany stylu życia w związku z chorobą, szczególnie dla osób młodych, jest trudnym doświadczeniem. Stąd niezwykle istotne jest podejście lekarzy i pielęgniarek do takich pacjentów. Nagłe ograniczenia w wykonywaniu nawet najprostszych czynności życiowych, są niezwykle ciężkim doświadczeniem, dlatego bardzo ważne jest tu relacja na linii lekarz-pacjent.

 Niewydolność serca jest kolejnym przykładem na to, jak ważne jest wczesne wyrywanie. W tym przypadku pozwala ono także na zachowanie możliwie wysokiej jakości życia. Ponadto kluczowa w tym przypadku wydaje się być wczesna edukacja zdrowotna, szczególnie w zakresie compliance i adherence.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.