Aktualności

[Blog #108] Ibuprofen jest bezpieczny i można stosować w zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2

[Blog #108] Ibuprofen jest bezpieczny i można stosować w zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2

2020-05-21, autor: Fundacja OZZ

#COVID-19 #fake news #ibuprofen #NLPZ

zz-post_20200515

dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ibuprofen to jeden z najczęściej stosowanych leków, będący przedstawicielem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Wykazuje on działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Jego rejestracyjne wskazania obejmują:
– bóle o słabym i umiarkowanym stopniu nasilenia, np. bóle głowy, bóle miesiączkowe, urazy,
– bóle z towarzyszącym stanem zapalnym, np. bóle kostne i stawowe, w chorobach o podłożu
reumatycznym,
– gorączkę, także towarzyszącą chorobom infekcyjnym.

Ibuprofen może być jedynym składnikiem leku lub może być substancją preparatu złożonego. Dostępny jest w postaci tabletek, kapsułek miękkich i do żucia, drażetek, zawiesin doustnych, kremu, żelu, czopków,  aerozolu na skórę czy roztworu do iniekcji. W zależności od postaci jest dostępny jako lek bez recepty, tzw. OTC (znaczna większość postaci), lek wydawany z przepisu lekarza, tzw. lek Rp., lub stosowany jest w lecznictwie zamkniętym, tzw. lek Rpz. Także w zależności od postaci, w jakiej występuje ibuprofen, jest on wskazany do stosowania u dzieci od 3 miesiąca życia, niektóre postacie u dzieci powyżej 6 roku życia i osób dorosłych.

W marcu bieżącego roku, pojawiły się niespójne informacje dotyczące możliwości stosowania ibuprofenu przy zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2. Sugerowały one, iż zażywanie ibuprofenu niekorzystnie wpływa na zakażenie tym wirusem oraz przebieg choroby nim spowodowanej – COVID-19.

Czasopismo Lancet, 11.03.2020 r. opublikowało badanie „Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?”, w którym znalazła się informacja o możliwej korelacji pomiędzy gorszym przebiegiem zakażenia koronawirusem a stosowaniem niektórych leków (ibuprofenem, lekiem na cukrzycę, lekiem na nadciśnienie tętnicze). Autorzy wysnuli taką hipotezę w oparciu o to, iż z grupy 52 pacjentów z COVID-19, zmarłych 32 pacjentów miało choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, a u części chorych z tymi chorobami współistniejącymi stosowano wyżej wymienione leki. Założono zatem, że to stosowanie tych leków mogło spowodować śmierć tych osób.

Następnie o przeciwskazaniach do stosowania ibuprofenu w przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wypowiedział się francuski Minister Zdrowia – Olivier Véran, twierdząc, iż w uniwersyteckim szpitalu w Tuluzie, podobno stan czterech młodych pacjentów chorujących na COVID-19 pogorszył się, kiedy zastosowano u nich ibuprofen. Chwilę po tym szpital wydał oficjalne oświadczenie przeczące jego słowom.

Hipotezę dotyczącą negatywnego wypływu ibuprofenu na przebieg zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 zdementowały czołowe światowe instytucje zajmujące się zdrowiem i farmakoterapią. Oficjalne oświadczenie o braku jakiegokolwiek związku wydały:
– Światowa Organizacja Zdrowia (WHO),
– Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA),
– Europejska Agencja Leków (EMA),
– Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(URPLWMiPB) – polski organ odpowiadający FDA i EMA.

W oparciu o aktualną wiedzę medyczną, nie ma żadnych dowodów naukowych dotyczących przeciwwskazań do stosowania ibuprofenu w przebiegu zakażenia SARS-Cov- 2.

Należy podkreślić, iż obecnie leczenie zakażonych SARS-Cov-2 i zdiagnozowanych na COVID-19 ma charakter objawowy. Wśród objawów występujących podczas zakażenia i choroby wymienia się m.in. gorączkę czy bóle głowy. Leczenie tych symptomów obejmuje wręcz stosowanie leków z grupy NLPZ.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.