Aktualności

[Blog #102] Ruch skrojony na miarę!

[Blog #102] Ruch skrojony na miarę!

2020-04-09, autor: Fundacja OZZ

##ZostańwDomu #ruch to zdrowie

zz-post_20200320-post3-v2e

mgr Aleksandra Kielan – Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, doktorantka w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu”
Tissot

W dobie pandemii #COVID19 mówimy: #ZostańWDomu! Staramy się tym samym ograniczyć wychodzenie z domów tylko do sytuacji niezbędnych. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o odłożenie również aktywności fizycznej na dworze takiej jak: bieganie, jazda na rowerze czy rolkach. Obecna sytuacja może prowadzić do zaniechania podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. TO BŁĄD! Sport to idealny pomysł na wykorzystanie czasu, a zarazem metoda wspomagająca obniżenie napięć i stresu. Dodatkowo stanowi element niezbędny do utrzymania higieny psychicznej.

Bezczynność fizyczna (brak aktywności fizycznej) została zidentyfikowana jako czwarty wiodący czynnik ryzyka globalnej śmiertelności (6% zgonów na całym świecie). Ponadto szacuje się, że brak aktywności fizycznej jest główną przyczyną około 21–25% przypadków raka piersi i okrężnicy, 27% cukrzycy i około 30% obciążenia chorobą niedokrwienną serca. Regularny i odpowiedni poziom aktywności fizycznej u dorosłych:

  • zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej serca, udaru mózgu, cukrzycy, raka piersi i jelita grubego, depresji i ryzyka upadków;
  • ma zasadnicze znaczenie dla bilansu energetycznego i kontroli masy ciała.

Według najnowszego Badania Globalnego Obciążenia Chorobami (Global Burden of Disease Study 2017) niski poziom aktywności fizycznej odpowiada w Polsce za utratę 1,7% lat przeżytych w zdrowiu (DALY).

Zgodnie z zaleceniami WHO osoby w wieku 18-64 lata w celu zachowania zdrowia powinny w każdym tygodniu podejmować aktywność fizyczną o natężeniu umiarkowanym przez co najmniej 150 minut lub intensywnym przez co najmniej 75 minut. Tymczasem wyniki badania Eurobarometr z 2017 roku wskazują, że:

  • zaledwie 7% mieszkańców UE w wieku powyżej 15 lat regularnie (5 razy w tygodniu lub częściej) uprawia sport lub ćwiczenia fizyczne, zaś 14% podejmuje inne rekreacyjne formy aktywności fizycznej (jazda na rowerze, taniec, prace ogrodnicze, itp.).
  • Dość systematycznie (1-4 razy w tygodniu) ćwiczy 33%, a inne zajęcia ruchowe wykonuje 30%.
  • Jednocześnie 46% mieszkańców UE nie ćwiczy w ogóle, a 35% nie podejmuje innych form aktywności fizycznej.

Różnice w między poszczególnymi krajami są bardzo znaczne. Najbardziej aktywni są mieszkańcy Skandynawii, najmniej – Europy Południowej. Przykładowo zajęć o charakterze sportowym nigdy nie podejmuje 13% Finów i 15% Szwedów oraz 68% Bułgarów, Greków i Portugalczyków, zaś rekreacji ruchowej – 7% Holendrów, 8% Szwedów, a jednocześnie 68% Maltańczyków i 64% Portugalczyków. Nawet na tym tle sytuacja Polski rysuje się niekorzystnie – regularnie ćwiczy 5% ludności, a dość systematycznie – 23%; inne formy aktywności regularnie podejmuje 9%, dość systematycznie – 29%.

Aż 56% Polaków nie uprawia sportu w ogóle (jeden z najwyższych odsetków w krajach UE ), zaś 39% nigdy nie praktykuje innych form rekreacji fizycznej. Od poprzedniego badania przeprowadzonego w 2013 roku obie te wartości wzrosły o 4 punkty procentowe. Wyniki ankietowego badania stanu zdrowia przeprowadzonego przez NIZP- -PZH jesienią 2018 wskazują, że żadnych form aktywności fizycznej poza związanymi z pracą i potrzebami lokomocyjnymi (np. gimnastyki, jazdy na rowerze, pływania, sportu rekreacyjnego, prac ogrodniczych przez co najmniej 30 minut bez przerwy) nie podejmuje 59,2% Polaków (57,2% mężczyzn i 61,0% kobiet). Jedynie w młodszym wieku (do 39 lat) mężczyźni ćwiczą wyraźnie częściej niż kobiety; wśród osób obu płci odsetek całkowicie nieaktywnych systematycznie zwiększa się z wiekiem.

Bycie fit jest obecnie trendy. Przed wystąpieniem pandemii chętnie korzystaliśmy z zajęć na siłowni czy aktywności w terenie. Istnieje jednak coraz większa grupa tzw. ambitnych  amatorów uczestniczących w masowych imprezach sportowych, gdzie nie są stosowane orzeczenia, co zwiększa ryzyko niepożądanych zdarzeń, zwłaszcza ryzyka sercowo – naczyniowego. Uprawianie sportu wcale nie musi być korzystne dla zdrowia. Wszystko zależy od rodzaju i intensywności wysiłku fizycznego. Brak aktywności fizycznej daje podobne ryzyko, szczególne sercowo-naczyniowe, jak forsowny wysiłek fizyczny. Działania medycyny sportowej dają szansę pacjentowi/zawodnikowi na przygotowanie do wysiłku sportowego zarówno w ramach swoich codziennych, hobbystycznych aktywności sportowych, jak i dla tych, którzy przygotowują się do masowej imprezy sportowej.

Źródło: NIZP-PZH, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, 2018;

Jacek Janik w rozmowie z Robertem Ferencem, Rynek Zdrowia- styczeń- luty 2020

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.