Aktualności

Jeszcze raz o edukacji seniorów

Jeszcze raz o edukacji seniorów

2016-09-20, autor: Fundacja OZZ

Polska jest krajem, w którym społeczeństwo starzeje się szybko, a seniorów przybywa. Niejednokrotnie osoby starsze pozostawione są same sobie, nie docierają do nich nowinki, a o edukacji seniorów w każdej dziedzinie funkcjonowania społecznego najzwyczajniej się nie mówi lub zapomina. Dotyczy to zarówno aktywności zawodowej czy fizycznej seniorów, jak i zdrowia. Temat ten ostatnio jest poruszany w mediach w związku z m.in. wprowadzeniem ministerialnego programu bezpłatnych leków dla seniorów. Warto dołożyć starań, aby za zwiększonym zainteresowaniem tą tematyką poszły działania realnie poprawiające sytuację tej grupy wiekowej.

Polskie społeczeństwo w wieku podeszłym charakteryzuje się dużą chorobowością, a co za tym idzie osoby takie zażywają wiele leków. Niestety specjalistów zajmujących się schorzeniami wieku podeszłego (geriatrów) w całym kraju jest niewielu w stosunku do liczby potencjalnych pacjentów (w połowie 2014 r. było ich jedynie 321!). Okazuje się, że przyczyną około 30% pobytów w szpitalu osób w starszym wieku jest zaś nieprawidłowy sposób zażywania leków.

Na edukację seniorów co do właściwego przyjmowania leków w trakcie krótkiej, kilkunastominutowej wizyty w gabinecie lekarskim niejednokrotnie po prostu nie ma czasu. Potrzeba zatem różnego rodzaju inicjatyw społecznych, takich jak na przykład kampanie edukacyjne osób w wieku podeszłym w zakresie racjonalnej i bezpiecznej farmakoterapii. Przykładem takich działań jest projekt „Przewietrz apteczkę!” realizowany przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

Pierwsze, pilotażowe spotkania z uczestnikami Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osobami przebywającymi w ośrodku „Nowolipie” pobytu potwierdziły potrzebę takich zajęć. W ich trakcie padało wiele pytań dotyczących zażywania leków, które dla specjalistów są oczywiste, jednak dla przeciętnego obywatela niekoniecznie. Seniorzy wielokrotnie pytali o odpowiednie miejsce przechowywania leków w domu czy też samodzielne stosowanie terapii. Problematyczne dla seniorów były też zagadnienia związane z czasem zażywania leków (przed, w trakcie czy po posiłku). Należy pamiętać, iż wszelkie zasady związane z przyjmowaniem leków mają istotny wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania.

Pierwsze spotkania w ramach akcji „Przewietrz apteczkę” pokazały potrzeby seniorów oraz ich zainteresowanie edukacją w zakresie  prawidłowej farmakoterapii. Obecne wydarzenia dotyczące ochrony zdrowia seniorów upewniają nas zaś, że takie działania są niezbędne.

 

dr Anna Staniszewska
Prezes Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Zdjęcie: tookapic via Pixabay.com
(licencja CC0 – Domena Publiczna).

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.