Aktualności

3 Konferencja Zdrowie Publiczne w Krajach Grupy Wyszechradzkiej

3 Konferencja Zdrowie Publiczne w Krajach Grupy Wyszechradzkiej

2017-10-20, autor: Fundacja OZZ

W Pradze zakończyła się 3 konferencja Zdrowie Publiczne w Krajach Grupy Wyszechradzkiej- 3rd V4 Conference on Public Health  Prague 2017. To niezwykle ciekawe wydarzenie przyciągnęło uczestników nie tylko z Polski, Czech, Słowacji, czy Węgier, ale także ze Szwecji, Holandii, czy Irlandii.

Podczas tego wydarzenia Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani reprezentował dr Dominik Olejniczak, któremu przypadło również w udziale poprowadzenie sesji Health Education- dziękujemy za wyróżnienie! Oprócz moderowania sesji, jej przewodniczący wygłosił także referat pt.:  „Health education in area of safe pharmacology in the elderly – opportunities and threats”. Motywem przewodnim wystąpienia była oczywiście nasza akcja Przewietrz Apteczkę! (przetłumaczona na potrzeby konferencji, jako „Organize Your Medicine Chest!”). Prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i znakomicie wpisała się w tematykę innych wystąpień- np. poprzedzona została wykładem prof. Jana Holčíka z uniwersytetu w Brnie, zatytułowanym „Health literacy as determinant of health:, który komentując naszą akcję podkreślił, iż to właśnie praca u podstaw i w środowisku lokalnym jest najbardziej przyjazną seniorom formą edukacji. Doszło również do ciekawej dyskusji z przedstawicielami uniwersytetu w Szeged na Węgrzech, którzy szeroko komentowali nasz lekospis, jako formę przygotowania pacjenta do wizyty lekarskiej- sami w swoim wystąpieniu zajęli się między innymi komunikacją na linii lekarz-pacjent. Warto podkreślić, iż nasze wystąpienie było jedynym, w którym pokazano przykład dobrej praktyki w dziedzinie promocji zdrowia, nie skupiając się wyłączenie na teorii. W trakcie dyskusji kuluarowych prelegenci między innymi z uniwersytetów w Trnavie i Ołomuńcu zgodnie uznali, iż poszerzenie akcji o edukację w zakresie suplementów diety jest znakomitym pomysłem.

Konferencja już za nami- i po ogólnopolskim, mamy także europejski debiut akcji Przewietrz Apteczkę!  

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Zdjęcia: Dominik Olejniczak

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.