Aktualności

14 lutego Dzień Chorych na Padaczkę

14 lutego Dzień Chorych na Padaczkę

2023-02-14, autor: Fundacja OZZ

#epilepsja

Kilka faktów o padaczce:

 • 14 lutego obchodzimy Dzień Chorego na Padaczkę, święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych, ale i chorych na epilepsję
 • w Polsce ok. 300-400 tys. osób choruje na padaczkę, a jest to najczęściej występująca choroba przewlekła ośrodkowego układu nerwowego
 • na padaczkę można zachorować w każdym wieku, a największy szczyt zachorowań odnotowuje się u dzieci i osób w starszym wieku
 • wśród przyczyn padaczki można wymienić m.in. urazy głowy, występowanie drgawek gorączkowych w dzieciństwie, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nadużywanie używek, przebyty udar mózgu i wiele innych, a niekiedy nie znana jest uchwytna przyczyna padaczki
 • padaczka jest chorobą niejednorodną, objawia się napadami padaczkowymi, które mogą przybierać różną postać, mogą występować napady drgawkowe i bez drgawek, z utratą przytomności i bez utraty przytomności, czasami napad nie jest niewidoczny dla otoczenia, przybiera postać „wyłączeń, czy chwilowej nieobecności” – z reguły napad trwa kilka sekund, niekiedy kilka minut, a jeśli się wydłuża lub występuje kilka napadów, pomiędzy którymi chory nie odzyskuje przytomności to wtedy jest to stan padaczkowy, który wymaga wezwania zespołu pogotowia ratunkowego
 • podstawowym leczeniem chorych na padaczkę jest systematyczne stosowanie leków przeciwpadaczkowych, jest ono skuteczne u ok. 70% epileptyków, a u pozostałych 30% mówi się o lekooporności. Szansą dla takich chorych jest dostęp do nowych leków przeciwpadaczkowych
 •  inne niż farmakoterapia sposoby leczenia, możliwe do zastosowanie u niektórych chorych,
  obejmują m.in. leczenie chirurgiczne, stymulację nerwu błędnego, dietę ketogenną
 • stres, ból, nieprzespana noc, zmęczenie, hiperwentylacja, zaburzenia hormonalne, czy nadmierna ekspozycja na migające światło to tylko niektóre czynniki, które mogą sprowokować wystąpienie napadu padaczkowego
 • kobiety chore na padaczkę mogą zajść w ciążę i urodzić zdrowe dziecko, pod warunkiem, ze do tej ciąży się odpowiednio przygotują, najlepiej jakby ciąża była zaplanowana i skonsultowana z neurologiem i ginekologiem
 • padaczka nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego, znacząca większość kobiet rodzi siłami natury, a cięcie cesarskie jest wykonywane m.in. ze wskazań ginekologicznych oraz kiedy padaczka nie jest dostatecznie kontrolowana
 • kobiety chore na padaczkę mogą w przeważającej większości karmić piersią
 • chorzy na padaczkę mogą, w wręcz powinni uprawiać aktywność fizyczną, wśród dyscyplin sportowych na pewno należy zaniechać uprawiania wszelkiego rodzaju tzw. sportów ekstremalnych, wyczynowych oraz takich, w których choćby krótkotrwała utrata świadomości grozi tragicznymi konsekwencjami dla pacjenta lub otoczenia, m.in. nurkowanie, wspinaczka, skoki spadochronowe, czy samotne pływanie na otwartej przestrzeni
 • chorzy na padaczkę powinni być aktywni zawodowo, bezwzględnie nie mogą wykonywać m.in. takich zawodów jak operator ciężkiego sprzętu, chirurg, pilot, spawacz, nie powinni pracować także z materiałami niebezpiecznymi, na wysokości oraz w nocy
 • chorzy na padaczkę powinni prowadzić higieniczny tryb życia – wysypiać się, nie przemęczać się, unikać stresu oraz używek, unikać długotrwałej pracy przy komputerze czy długotrwałego oglądania telewizji, a przed wszystkim systematycznie przyjmować zalecone im leki przeciwpadaczkowe

Źródło: dr hab. Anna Staniszewska

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.