Aktualności

XII Międzynarodowe Forum Suplementów Diety

XII Międzynarodowe Forum Suplementów Diety

2017-11-21, autor: Fundacja OZZ

W piątek 17 listopada w Centrum Bankowo-Finansownym przy ul. Nowy Świat 6/12 odbyło się XII Międzynarodowe Forum Suplementów Diety. Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani reprezentował dr Dominik Olejniczak. Forum zgromadziło liczne autorytety w dziedzinie suplementów diety, przedstawicieli uczelni medycznych z całej Polski, a także reprezentantów urzędów państwowych (w tym  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) oraz organizacje pozarządowe.

Wśród wielu znakomitych prelegentów znalazła się między innymi prof. Iwona Wawer z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swoim wystąpieniu zwróciła ona uwagę na potrzebę suplementowania diety wybranych populacji osób zdrowych (np. kobiet w ciąży), czy też w przebiegu niektórych chorób.  Prof. Wawer wskazała na potrzebę promowania suplementów wysokiej jakości, a także, co istotne, na potrzebę edukowania społeczeństwa w tym zakresie. Pozostali przedstawiciele środowiska akademickiego, czy to w swoich wystąpieniach, czy w toku dyskusji, poparli to stanowisko, podkreślając, iż adresatami edukacji powinni być także decydenci, oraz przedstawiciele zawodów medycznych). Stanowisko, dotyczące edukacji popiera również Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, czego wyrazem jest przygotowywany przez nas Suplementarz.

Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI Ewa Jankowska podkreśliła znaczenie samoregulacji, związanych z reklamą suplementów diety-  efekty tej inicjatywy można już zaobserwować w reklamach suplementów. Podkreśliła także, by w dyskusjach na temat suplementów brać pod uwagę wyniki badań naukowych, oraz, by o suplementach mówić w sposób obiektywny.

Rynek suplementów diety wciąż się rozwija. Idzie za tym potrzeba obiektywnego o nich informowania, stąd wydarzenia takie, jak XII Międzynarodowe Forum Suplementów Diety mają szczególną wartość merytoryczną i pozwalają na zajęcie stanowiska w kluczowych kwestiach , związanych z suplementami diety.

DSC_0236

DSC_0238

 

dr Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Zdjęcia: Dominik Olejniczak

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.