Aktualności

Wielochorobowość seniorów jako wyzwanie

Wielochorobowość seniorów jako wyzwanie

2017-01-04, autor: Fundacja OZZ

Problem wielochorobowości sam w sobie nie jest nowy, choć w dzisiejszych czasach staje się bardziej widoczny. Przyczyn częstszego zwracania uwagi na to zagadnienie jest kilka. Po pierwsze, medycyna się rozwija, dzięki czemu możliwe jest leczenie kolejnych jednostek chorobowych, a niektóre choroby śmiertelne stają się chorobami przewlekłymi. Po drugie, długość życia ulega wydłużeniu, w związku  czym rośnie udział seniorów w populacji, a to właśnie w tej grupie wiekowej najczęściej występuje wielochorobowość.

Według szacunków do końca 2050 roku przyrost osób w wieku 65+ będzie wynosić ok. 19 punktów procentowych, co w konsekwencji spowoduje około 35-procentowy udział osób starszych w całej populacji. Prognozowane jest także wydłużenie się oczekiwanej długości życia o około 7–9 lat (GUS, 2014).

Zagadnienie wielochorobowości osób starszych należy rozpatrywać w kontekście specyfiki tej grupy wiekowej. Posiadanie wielu chorób przewlekłych wiąże się z szeregiem obowiązków, m.in.: regularnym przyjmowaniem leków, wypełnianiem konkretnych zaleceń lekarskich, regularnymi kontrolami. Z powodu wieku oraz stanu zdrowia osoby starsze mają czasem problemy z zapamiętaniem i stosowaniem wszystkich zaleceń. Prowadzi to do takich sytuacji jak nieodpowiednie przyjmowanie leków lub ich nieprzyjmowanie, niepełna realizacja recept, niewłaściwe wykonywanie zaleceń lekarskich oraz pomijanie wizyt kontrolnych.

Ryzyko leży nie tylko po stronie pacjenta, lecz także lekarzy. Problemem jest brak holistycznego podejścia. Część lekarzy leczy tylko „swoją” jednostkę chorobową. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że pacjenci, chcąc wypełnić wszystkie zalecenia od różnych lekarzy, powinni zażywać kilkanaście różnych leków wiele razy dziennie (na czczo, przed jedzeniem, po jedzeniu, rano, w południe, wieczorem…). Dodatkowo pomiędzy lekami na odrębne jednostki chorobowe mogą występować interakcje.

Część lekarzy nie uwzględnia współistniejącej jednostki chorobowej, inni uwzględniają samą chorobę, ale nie weryfikują jej leczenia. Czasem pacjenci zapominają, jakie leki i w jakich dawkach przyjmują. Możliwe interakcje między lekami mogą prowadzić do nieprawidłowego leczenia wybranych jednostek chorobowych bądź powodować nowe dolegliwości.

Wyżej wspomniane zagadnienia należy postrzegać nie jako problemy, lecz wyzwania, którym trzeba sprostać. Każde z nich jest możliwe do rozwiązania. W kolejnym artykule z tego cyklu chciałabym przedstawić możliwe strategie radzenia sobie z wyzwaniami wielochorobowości osób starszych.

 

Elwira Smoleńska
Członkini Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.