Aktualności

Samoleczenie i healthy ageing na WUM

Samoleczenie i healthy ageing na WUM

2017-03-04, autor: Fundacja OZZ

Już w czwartek 9 marca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczną się II Warszawskie Dni Promocji Zdrowia – konferencji naukowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia. Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani po raz pierwszy jest oficjalnym partnerem społecznym tej inicjatywy.

WDPZ_plakat-02

Tematami przewodnimi tegorocznych sesji są samoleczenie oraz healthy ageing, czyli zagadnienia, które znajdują się w centrum naszych zainteresowań. Każdy z dwu dni konferencji będzie otwierać sesja ekspercka w formie debaty panelowej z udziałem naukowców, decydentów oraz przedstawicieli trzeciego sektora. Następnie głos zabiorą studenci i studentki z całej Polski prezentujący swoje dokonania naukowe.

Przedstawiamy uczestników i uczestniczki debat panelowych:

9.03.2017, godz. 10.30
Sesja „Healthy ageing w zdrowiu publicznym”

  • Beata Tokarz-Kamińska – Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” prowadzącego projekt inkubacji projektów senioralnych „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
  • dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib – prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Stefan Kołucki – dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Dariusz Poznański – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia
  • dr Maria Rogaczewska – kierownik Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW, przedstawicielka europejskiego projektu Pro-Health 65+

10.03.2017, godz. 10.00
Sesja „Miejsce samoleczenia w zdrowiu publicznym”

  • dr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak – Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej
  • dr n. farm. Anna Kijewska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
  • dr Krzysztof Puchalski – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
  • dr Anna Staniszewska – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Partnerami wydarzenia są: Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Samorząd Studentów WUM, USP Zdrowie, Spółdzielnia Złotokłos. Zostało one także objęte patronatem przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Burmistrza Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Patronem medialnym jest Radio Kampus.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny (rejestracja jest konieczna, by otrzymać pakiet startowy oraz certyfikat uczestnictwa) można znaleźć na stronie www.wdpz.wum.edu.pl.

 

Zdjęcie: crystal710 via Pixabay.com
(licencja CC0 – Domena Publiczna).

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.