Aktualności

III Warszawskie Dni Promocji Zdrowia na WUM

III Warszawskie Dni Promocji Zdrowia na WUM

2018-03-13, autor: Fundacja OZZ

#konferencja #promocja zdrowia #WDPZ

Jako Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani mieliśmy zaszczyt być partnerem społecznym Warszawskich Dni Promocji Zdrowia. Konferencja odbywała się po raz trzeci i była organizowana przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Blisko dwieście studentów i studentek z całej Polski przyjechało do Warszawy, by spotkać się z wiodącymi ekspertami i zaproponować swój dorobek. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Czy zdrowa dieta w XXI w. jest możliwa? Choroby dietozależne. Edukacja zdrowotna.”

Warszawskie Dni Promocji Zdrowia są jedyną w swoim rodzaju okazją do spotkania studentów z wiodącymi ekspertami i praktykami w swoich dziedzinach. Tematyka dietetyczna jest wszechobecna w życiu młodych ludzi, trudno jednak trafić na wiarygodne i sprawdzone informacje. – mówi dr n. med. Dominik Olejniczak, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego, głównego organizatora konferencji.

Tegoroczna konferencja składała się z dwóch paneli tematycznych oraz sesji prezentacji studenckich. W pierwszym z paneli dotyczącym profilaktyki wysokiego stężenia cholesterolu udział wzięli prof. dr hab. med. Artur Mamcarz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa oraz dr med. Andrzej Marcinkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Jarosław Pinkas – Pełnomocnik Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz Dariusz Poznański z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Pobierz raport Medycyna pracy w prewencji chorób wywołanych wysokim stężeniem cholesterolu.

DSC00579

W drugiej z dyskusji o diecie i odpowiedniej suplementacji udział wzięli dr n. farm. Anna Kowalczuk z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Michał Byliniak z Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, dr Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny, dr n. med. Grzegorz Cessak – prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie i dr n. med. Dominik Olejniczak z Zakład Zdrowia Publicznego WUM.

Drugi dzień konferencji poświęcony był sesji prac studenckich, podczas której studenci z różnych uczelni zaprezentowali wyniki swoich prac. Najlepsze z nich zostały nagrodzone.

Wśród partnerów konferencji znaleźli się Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Association of European Cancer Leagues i USP Zdrowie.

Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!

 

DSC00575

DSC00584

DSC00586

DSC00661

DSC00739

DSC00762

 

Zdjęcia: Aleksandra Kielan

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.