Aktualności

[Blog #139] Podsumowanie roku 2020

[Blog #139] Podsumowanie roku 2020

2020-12-28, autor: Fundacja OZZ

#dziwny 2020 #podsumowanie

fozz-post-20201225dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kończy się rok 2020. Rok szczególny, który nieoczekiwanie zdominowany został przez pandemię Covid-19. Życie każdego z nas stanęło na głowie. Niejednokrotnie wymagało totalnego przeorganizowania, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Obywatele całego świata swoje plany i marzenia musieli wielokrotnie przesunąć na dalszy plan.

Doceniliśmy zapewne niesamowity postęp technologiczny, dzięki Internetowi, sprzętowi komputerowemu czy telefonom wiele osób mogło przejść na pracę zdalną, nauczanie w szkołach i wyższych uczelniach mogło odbywać się on-line.

Wprowadzona na początku roku 2020 e-recepta dała możliwość m.in. wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie, co nie tylko zmniejszyło kolejki, ale w trakcie pandemii  nabrało szczególnego znaczenia.

Niestety bezpośrednie kontakty międzyludzkie musiały zostać znacząco ograniczone, dla dobra nas samych, jak i bliskich, dla dobra nas wszystkich.

Wielokrotnie narzekaliśmy na brak czasu, na to, że nie możemy „tak normalnie” pomieszkać w naszym domu, teraz natomiast to zmieniło się.

W czasie pandemii doceniliśmy pracę wielu zawodów, nie tylko tych osób, które bezpośrednio walczą z pandemią, jak personel medyczny czy pozostałe służby, ale także sprzedawców, farmaceutów, kurierów, kierowców itp.

Ten trudny okres wyjątkowo podkreślił i pokazał, jak ważne jest zdrowie i drobne rzeczy, które mieliśmy na co dzień, a często ich nie docenialiśmy.

Czas pandemii uświadomił, jak ważne jest zdrowie publiczne oraz jak ciężko jest żyć i funkcjonować, kiedy nie ma skutecznej szczepionki.

Każdy z nas ma zapewne własne podsumowanie mijającego właśnie roku. Jednak niezależnie od naszych spostrzeżeń, dbajmy o bezpieczeństwo własne i otoczenia. Tylko racjonalne i odpowiedzialne postępowanie zminimalizuje ryzyko zakażenia.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.