Aktualności

Edukacja konsumentów kluczem do ich bezpieczenstwa

Edukacja konsumentów kluczem do ich bezpieczenstwa

2022-01-21, autor: Fundacja OZZ

#bezpieczny konsument #Suplementarz #świadomy konsument

Dnia 18 stycznia 2022 roku został wydany raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący suplementów diety. Raport wskazuje na wadliwość systemu nadzoru nad bezpieczeństwem suplementów diety a tym samym właściwej ochrony konsumentów. Argumenty NIK w stosunku do kontrolowanych podmiotów (MZ i GIS) opisują stan faktyczny, a dodatkowo wykazują brak wprowadzenia jakichkolwiek zmian, które były proponowane podczas ubiegłej kontroli i zostały zaproponowane w poprzednim raporcie z roku 2016.

Co interesujące, jedna z rekomendacji Izby, która została zawarta w raporcie, dotyczy podjęcia, we współpracy z ministrem właściwym do spraw edukacji, działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie racjonalnego stosowania suplementów diety ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwe działania niepożądane.

Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani od ponad pięciu lat prowadzi aktywną edukację zdrowotną w zakresie bezpiecznej farmakoterapii w ramach akcji „Przewietrz apteczkę!”. W trakcie jej trwania wydaliśmy szereg publikacji, do których w roku 2017 dołączył Suplementarz. Zostały w nim zebrane podstawowe informacje dotyczącej racjonalnej i bezpiecznej suplementacji: wyjaśniamy, czym są suplementy, co odróżnia je od leków i kiedy należy rozważyć ich stosowanie. Zastanawiamy się nad tym, jak zażywać suplementy, aby było to bezpieczne i przynosiło korzyści dla zdrowia. Zgromadziliśmy w nim również informacje o interakcjach między różnymi składnikami suplementów diety oraz pomiędzy suplementami diety a lekami.

Temat suplementacji ponownie wraca budząc wiele emocji i wątpliwości. Uzupełnianie diety w składniki odżywcze w taki sposób ma zarówno swoich zagorzałych przeciwników, jak i promotorów. Jak zawsze ważny jest zdrowy rozsądek. Suplementacja nie zastąpi zrównoważonej diety, aktywności fizycznej czy ogólnie zdrowego stylu życia, ale w określonych sytuacjach może być ważnym wsparciem w dbaniu o swój organizm.

Z rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli jasno wynika, że zagadnienie to wymaga prowadzenia zintensyfikowanych działań o wymiarze edukacyjnym, dlatego chcemy wyjść tej potrzebie naprzeciw. Możemy zdradzić, że już w najbliższym czasie planujemy wydanie kolejnej edycji wydawnictwa podejmującego temat suplementacji – „Suplementarz 2.0.”. Materiał ten jest dedykowany wszystkim osobom z grup ryzyka wystąpienia niedoborów witaminy lub/i składników mineralnych, do których zaliczają się osoby w starszym wieku, kobiety w ciąży czy rekonwalescenci.

Odwołując się do wyników przeprowadzonej przez NIK kontroli widzimy zasadność oraz wyrażamy pełne poparcie dla prowadzenia edukacji społecznej w obszarze suplementów diety, aby konsumenci mogli w bardziej świadomy sposób podejmować decyzje dotyczące uzupełniania swojej diety przy wykorzystaniu suplementów diety. Kierując się założeniami współczesnej promocji zdrowia uważamy, że najważniejsze w procesie utrzymania i umacniania zdrowia jest nasze zaangażowanie i podjęcie odpowiedzialności za własne zachowania zdrowotne, dlatego jesteśmy zwolennikami nieograniczania możliwości konsumentom, natomiast dostarczania im rzetelnych informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.