Aktualności

Czym jest zdrowie?

Czym jest zdrowie?

2017-08-30, autor: Fundacja OZZ

Pojęcie zdrowia jest niezwykle istotnym aspektem w rozwoju ludzkości, które kształtuje się od wieków. Jednak starając się zrozumieć to zagadnienie nie można podać jednej powszechnie akceptowanej definicji. Najczęściej rozpatrywano je w kategoriach braku choroby, bądź stanu bycia chorym. Przyglądając się bliżej takiemu spojrzeniu na zdrowie można stwierdzić, iż ludzie, jako punkt odniesienia do określania stanu swojego organizmu ustanowili chorobę, a pojęcie zdrowia zostało zdegradowane do niższej pozycji, o mniejszym znaczeniu w stosunku do choroby. Dopiero w 1946 roku, w momencie powstania Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia podano definicję, która wskazywała na to, iż zdrowie nie jest tylko brakiem choroby czy niepełnosprawności, lecz stanem całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego (1).

Stan zdrowia społeczeństwa ma znaczący wpływ na wzrost gospodarczy państwa oraz aktywność jednostek w wielu wymiarach m.in.: społecznym, gospodarczym czy zawodowym (2). W momencie choroby osoba ponosi konsekwencje nie tylko bezpośrednie (np. fizyczne dolegliwości), ale również pośrednie czy społeczne. Konsekwencje pośrednie związane są m.in.: z utratą produktywności i wydajności jednostki w pracy, co może objawiać się przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy, absencją chorobową oraz prezenteizmem.

 

  1. Cianciara, Zarys współczesnej promocji zdrowia, Wyd. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.18
  2. Białynicki-Birula, Wpływ zdrowia na kształtowanie się społecznego dobrobytu, „Biuletyn Ekonomiczny e-GAP”, 2007, nr 3, s. 1

 

 

  Agnieszka Świderska
Zwyciężczyni konkursu W sprawie zdrowia
Fragment pracy „Ocena skali występowania zjawiska prezenteizmu
i absencji chorobowej w wybranych placówkach oświatowych – badanie własne”

Zdjęcie: Stuart Miles, Image ID: 100460375

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.