Aktualności

[Blog #70] Narodowy Program Zdrowego Serca

[Blog #70] Narodowy Program Zdrowego Serca

2019-08-29, autor: Fundacja OZZ

#NPZS #Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

post_201908-3 dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przygotowywany jest Narodowy Program Zdrowego Serca (NPZS). Jest on ogólnopolską strategią, a więc działaniem długofalowym, dotyczącym chorób serca i naczyń. Prace nad tym przedsięwzięciem  trwają już niemal 2 lata, a włączyli się w nie obok kardiologów, również chirurdzy naczyniowi, angiolodzy, neurolodzy, czy pediatrzy.

„Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zaproponowało strategię. To gigantyczne przedsięwzięcie obejmujące kilkanaście milionów Polaków, ponieważ mówimy zarówno o profilaktyce, jak i leczeniu. Widzimy akceptację Ministerstwa Zdrowia dla naszej propozycji, ale prace nad programem toczą się wolniej niż byśmy chcieli” – mówi w rozmowie z „Pulsem Medycyny” prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Profesor podkreśla także, „iż bez podjęcia pilnie konkretnych działań korzystny trend spadku zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych nie utrzyma się”.

Wobec takich działań, zasadnym jest podkreślenie raz jeszcze wagi badań profilaktycznych, szczególnie lipidogramu: należy pamiętać, iż np. podwyższone stężenie cholesterolu we krwi nie daje objawów, przez co pacjent może żyć w złudnym poczuciu bezpieczeństwa. Ponieważ w przypadku cholesterolu istotne jest nie tylko jego stężenie, ale też czas, w którym jego podwyższony poziom utrzymuje się we krwi- badania profilaktyczne nabierają jeszcze większego znaczenia.

Ostateczna wersja Narodowego Programu Zdrowego Serca nie jest jeszcze gotowa, nie mniej za elementy całości można uznać pilotaże KOS-zawał (Kompleksowa Opieka nad Pacjentem po Zawale Serca), KONS (Kompleksowa Opieka nad Pacjentem z Niewydolnością Serca) i program interwencyjnego leczenia udaru mózgu.

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.