Aktualności

[Blog #68] Więcej środków w systemie

[Blog #68] Więcej środków w systemie

2019-08-15, autor: Fundacja OZZ

#jak lepiej wykorzystać publiczny system ochrony zdrowia?

zz_post_20190719bdr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wg badania „Ochrona zdrowia w Polsce”, przeprowadzonego na zlecenie dziennika Rzeczpospolita, 94% Polaków jest zdania, iż „państwo powinno refundować więcej nowoczesnych leków”, natomiast 80% badanych uważa, że sytuację w systemie poprawiłoby „zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia”. 73% respondentów twierdzi, iż „w obszarze publicznej ochrony zdrowia jest źle i niewiele się poprawia”. Warto też nadmienić, że, wg tego samego badania, 81% badanych wymienia problemy z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia, jako te współcześnie najistotniejsze.

Należy jednak pamiętać, iż po części, pacjenci również mają wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Wpływ ten może przejawiać się np. odwoływaniem wizyt, na które nie możemy dotrzeć- to w szerokiej perspektywie czasowej może nieco zmniejszyć kolejki, a także możliwością wyboru placówki, gdzie może się leczyć- nierzadko w placówkach nieco bardziej oddalonych od miejsca zamieszkania pacjenta, kolejki mogą być znacznie mniejsze. Ponadto świadomy pacjent zdaje sobie sprawę, iż może leczyć się w podmiocie niepublicznym bezpłatnie, o ile podmiot ten ma podpisany kontakt z płatnikiem, a więc Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do głównych oczekiwań pacjentów zalicza się zmniejszenie biurokratyzacji w systemie, zwiększenie liczby lekarzy specjalistów, a także podniesienie nakładów na sektor ochrony zdrowia, jednak pod warunkiem, że nie będzie się to wiązało podwyższeniem podatków. Respondenci nie zapominają o osobach pracujących w systemie- chcą podwyższenia zarobków lekarzy, ci nie musieli szukać zatrudnienia poza granicami Polski.

Warto zaznaczyć, że do zadań systemu ochrony zdrowia zalicza się także profilaktyka chorób i urazów. Stąd wydaje się, iż do oczekiwań względem systemu pacjent powinien dołączyć także odpowiednio i systematycznie prowadzoną edukację zdrowotną, a także brak barier w wykonywaniu regularnych badań profilaktycznych, choćby lipidogramu.

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.