Aktualności

[Blog #65] Profilaktyka nowotworów piersi – badaj się!

[Blog #65] Profilaktyka nowotworów piersi – badaj się!

2019-07-25, autor: Fundacja OZZ

#profilaktyka #rak piersi #WEŹSIĘZBADAJ

 zz_post_20190726

dr hab. n.med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Nowotwór piersi to jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. W Polsce, w roku 2016 nowotwór piersi był drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów wśród chorób onkologicznych u kobiet. Nie wolno jednak zapominać, iż nowotwory piersi dotykają także mężczyzn, choć u nich nowotwór piersi występuje 100 razy rzadziej. Kluczowym aspektem w walce z nowotworem jest sam moment jego zdiagnozowania, a dokładnie stadium w jakim choroba nowotworowa zostanie wykryta. Nowotworom piersi można zapobiegać, zatem warto wiedzieć jak to robić oraz znać czynniki ryzyka jego wystąpienia.

Do czynników ryzyka nowotworu piersi zaliczamy:

 • Płeć
 • Wiek
 • Czynniki genetyczne (nowotwór piersi w rodzinie, mutacja w genach BRCA1 i BRCA2)
 • Czynniki hormonalne endogenne (wczesna rozpoczęcie miesiączkowania, późne klimakterium)
 • Czynniki hormonalne egzogenne (Hormonalna Terapia Zastępcza, HTZ)
 • Brak bycia w ciąży
 • Brak karmienia piersią
 • Późny wiek pierwszej ciąży
 • Łagodne zmiany rozrostowe piersi
 • Nadwaga, otyłość
 • Cukrzyca
 • Nieodpowiednia dieta i alkohol.

W Polsce realizowany jest Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, z którego mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

– występowanie raka piersi w rodzinie (matka, siostra, córka),
– mają stwierdzoną mutację w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
– nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

U osób w starszym wieku odpowiednim badaniem profilaktycznym jest mammografia, zaś u młodszych należy wykonywać USG piersi. USG piersi jest bezbolesne, można je przeprowadzić w każdym dniu cyklu miesiączkowego, jednak zaleca się  między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego.

Niezależnie od wieku badaniem profilaktycznym jest samobadanie piersi. Prawidłowe samobadanie piersi polega na ich oglądaniu i dotykaniu. Piersi należy oglądać, stojąc przed lustrem w kilku pozycjach: z rękoma opuszczonymi wzdłuż tułowia, z rękoma uniesionymi, z rękami opartymi na biodrach. Oglądając piersi nalży ocenić ich kształt i symetrię, wygląd skóry i brodawek (należy zwracać uwagę na przebarwienia, pieprzyki, owrzodzenia, krwawienia, wyciek wydzieliny samoistny lub pod wpływem nacisku na sutek) Badanie palpacyjne (dotykanie) piersi należy wykonywać w pozycji  stojącej oraz leżąc na plecach. Uciskając otoczkę brodawki należy zwrócić uwagę na to czy nie pojawia się wydzielina. Następnie należy uciskać pierś na głębokość 2-3 cm opuszkami trzech środkowych palców, jednocześnie wykonując koliste ruchy na całej powierzchni piersi. Każdą pierś należy badać oddzielnie. Należy zwrócić uwagę na ból, uczucie ciągnięcia piersi, obrzęki, nie tylko w obrębie piersi, ale także ramion i dołów pachowych. Samobadanie piersi należy wykonywać co miesiąc, w tym samym dniu cyklu, między 6 a 9 dniem.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.