Aktualności

[Blog #59] Światowy Dzień Krwiodawstwa

[Blog #59] Światowy Dzień Krwiodawstwa

2019-06-11, autor: Fundacja OZZ

#krwiodawstwo #która ratuje życie #łączy nas krew

 zz_post_20190614b

dr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 2004 roku, dzień 14 czerwca obchodzony jest jako Światowy Dzień Krwiodawstwa. Wybór świętowania tej daty nie jest przypadkowy, bowiem 14 czerwca przyszedł na świat Karl Landsteiner, który w 1901 roku dokonał niesamowitego odkrycia grup krwi, za co w 1930 roku otrzymał nagrodę Nobla.  Głównie data ta jest świętem osób dzielących się dobrem z innymi – krwiodawców, ale w pewnym sensie także personelu medycznego zajmującego się pobieraniem krwi, jej badaniem czy przetaczaniem. Warto zatem przy okazji tego zastanowić się nad krwiodawstwem.

Krwiodawcą może zostać osoba w wieku 17-65 lat, jednak jeśli funkcję tę chciałaby pełnić osoba w wieku 17-18 lat, zgodę musieliby wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni, zaś w przypadku osób powyżej 65 r.ż. muszą oni uzyskać każdego roku zgodę lekarza Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Po spełnieniu kryterium wieku zbierany jest wywiad medyczny, a także każdorazowo lekarz ocenia stan zdrowia kandydata na krwiodawcę oraz wykonać pewne badania krwi. Po zakwalifikowaniu do oddawania krwi, następuje jej pobranie, które w zależności od tego czy polega na pobraniu pełnej krwi czy jej elementów trwa od kilku minut do godziny. Po oddaniu krwi dawca musi zregenerować siły, w tym celu dostaje posiłek regeneracyjny w wysokości 4500 kcal, czyli 8 tabliczek czekolady. Należy pamiętać, iż osoby pracujące, np. jako pilot nie mogę przez 12 godzin po oddaniu krwi pracować, co związane jest z osłabieniem organizmu.

Wiele osób zastanawia się jakie są korzyścią z oddawania krwi. Można je podzielić na te dla dawcy i dla biorcy. Osobie oddającej krew przysługuje wtedy dzień wolny, zwracane są mu koszty poniesione na dojazd do punktu pobrania krwi, także otrzymuje on Legitymację Dawcy Krwi i wyniki aktualnych badań. W zależności od ilości oddanej krwi, krwiodawcom przysługują pewne przywileje:

krwiodawcy

Ponadto w zależności od posiadanego statusu Dawcy, osoba oddające krew może zyskać profity, m.in. w postaci ulgi podatkowej, ulgi w komunikacji miejskiej, czasie realizacji świadczeń zdrowotnych, ulgi w lekach.

O korzyści natomiast dla biorców, nie trzeba nikogo przekonywać.

Oddając krew ratujesz życie innym. Krew jest lekiem, którego na da się wyprodukować.

Jeśli nie masz przeciwskazań i chcesz pomóc drugiemu człowiekowi, zastanów się na ideą oddawania krwi.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.