Aktualności

[Blog #55] Ulotka informacyjna dołączona do leku

[Blog #55] Ulotka informacyjna dołączona do leku

2019-05-14, autor: Fundacja OZZ

#leki #ulotka informacyjna #wiarygodne źródło informacji

zz_post_20190517dr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce pokazują, iż z czytaniem ulotek dołączonych do leków przez Polaków bywa różnie. Jednak zaznajomienie się z treścią ulotki pomaga pacjentowi zrozumieć, m.in. dlaczego i w jakim celu zażywa się lek, oraz w jaki sposób go zażywać, ale lek był skuteczny i bezpieczny dla chorego. Zawartość ulotki jest uwarunkowana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek. Najważniejsze punkty ulotki to:

* Informacje charakteryzujące  produkt  leczniczy – nazwa handlowa leku; nazwa międzynarodowa, czyli skład leku (substancja/e czynne i pomocnicze); w jakiej postaci jest lek, np. tabletki, kapsułki, drażetki; jaka jest w preparacie ilość substancji czynnej; w jaki sposób działa lek

* Wskazania do stosowania – wymienione tu są choroby/dolegliwości w jakich lek się stosuje

* Informacje, z którymi należy się zapoznać zanim zażyje się lek – przeciwwskazania, czyli sytuacje kiedy lek nie powinien być stosowany;  odpowiednie środki ostrożności związane ze stosowaniem leku; interakcje z lekami lub używkami czy pokarmem; ostrzeżenia specjalne, np. czy lek można czy też nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących, dzieci, osób starszych, czy też z konkretnymi chorobami; informacje o wpływie leku na zdolność obsługi urządzeń i pojazdów mechanicznych, jeśli takie istnieją

* Informacje jak stosować lek – dawkowanie leku, czyli jak często i kiedy stosować lek, np. przed jedzenie czy po; sposób i droga podania; jak długo lek należy przyjmować; objawy przedawkowania leku i co zrobić w takim przypadku; jak postępować, gdy zapomni się zażyć lek; czy występuje ryzyko zespołu odstawiennego

* Informacje o działaniach niepożądanych –  tu opisane są dotąd poznane działania niepożądane mogące wystąpić w trakcie stosowania leku, z podaniem znanej częstości ich występowania, np. bardzo często, sporadycznie; a niekiedy sposób postępowania w trakcie wystąpienia działań niepożądanych i zalecenie, aby o zaistniałym fakcie poinformować lekarza lub farmaceutę

* Termin ważności leku i sposób jego przechowywania tu podane są informacje, czy lek przechowywać, np. w temperaturze pokojowej, czy w lodówce; jaki jest sposób przechowywania leku jeszcze nie rozpoczętego, a jaki po otwarciu opakowania (niekiedy bywa różny; analogicznie wygląda aspekt daty przydatności; w tym miejscu znajduje się też informacja o tym, aby nie stosować leku po upływie terminu ważności oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci

* Data ostatniej weryfikacji tekstu ulotki

* Dane podmiotu odpowiedzialnego lub wytwórcy leku

* Informacja w jaki sposób i gdzie pacjent powinien zgłosić wystąpienie ewentualnych działań niepożądanych

Ulotka jest rzetelnym i wiarygodnym źródłem informacji o leku, dlatego należy się z nią zapoznać i jej nie wyrzucać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze można do niej powrócić i rozwiać wątpliwości.

 

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.