Aktualności

[Blog #46] Światowy Tydzień Jaskry

[Blog #46] Światowy Tydzień Jaskry

2019-03-15, autor: Fundacja OZZ

#badania okulistyczne #światowy tydzień jaskry

zz_post_20190315cdr Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie i Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

O roli i częstości wykonywania badań profilaktycznych pisaliśmy już wielokrotnie. Jednak edukacji nigdy dość. Jednym z zaleceń, jeśli chodzi o profilaktykę jest systematyczne poddawanie się badaniu okulistycznemu, podczas którego m.in. lekarz okulista mierzy ciśnienie wewnątrzgałkowe, czy ocenia nasz wzrok. Okazuje się, że drugą pod kątem częstości występowania przyczyną ślepoty zaraz po zaćmie jest jaskra, zwana inaczej glaukomą. Szacunkowe dane pokazują, iż jaskra może dotyczyć 67 milionów osób na całym świecie, w tym  800 tysięcy Polaków, z czego tylko połowa już została zdiagnozowana w tym kierunku. Jaskra jest chorobą podstępną, gdyż u znaczącej liczby osób (u ok. 90%)  rozwija się ona początkowo bezobjawowo, zatem tylko regularne poddawanie się okulistycznym badaniom profilaktycznym jest pomocne w wykryciu tej choroby na wczesnym etapie. Badanie okulistyczne powinno wykonywać się raz w roku, a osoby z grupy ryzyka powinny mu się poddawać raz na pół roku. Czynniki ryzyka jaskry obejmują m.in.: wiek ≥ 40 r.ż, współwystępowanie chorób kardiologicznych i/lub zaburzeń krążenia obwodowego, rodzinne występowanie jaskry, przewlekłe bóle głowy, stres. Jaskra jest chorobą nieuleczalną, ale wczesne jej wykrycie oraz odpowiednia interwencja medyczna mają na celu zapobiec całkowitej utracie wzroku.

W dniach 10-16 marca 2019 obchodzony jest Światowy Tydzień Jaskry. W tym właśnie okresie, na terenie całej Polski można bezpłatnie wykonać badania w kierunku jaskry. Dostępne są gabinety w 14 województwach, łącznie w 72 gabinetach, w 43 miastach można nieodpłatnie zbadać swój wzrok w kierunku jaskry. Badanie okulistyczne obejmuje badanie dna oka, nerwu wzrokowego, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz badanie grubości rogówki.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.