Aktualności

[Blog #39] Priorytety w systemie ochrony zdrowia na 2019

[Blog #39] Priorytety w systemie ochrony zdrowia na 2019

2019-01-16, autor: Fundacja OZZ

#kolejne wyzwania #kolejny rok #PRIORYTETY 2019

zz_post_20190118dr Dominik Olejniczak – Członek Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolejny rok i kolejne wyzwania i deklaracje. Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski mówi o swoich priorytetach na 2019 rok: „Chciałbym zapoczątkować zmianę modelu systemu ochrony zdrowia w Polsce w kierunku płacenia za efekty, czyli tzw. value-based health care. Najważniejsze powinno być zwrócenie uwagi na jakość świadczonych usług względem ponoszonych kosztów, a nie tylko fakt zrealizowania danego świadczenia. Trzeba nałożyć tę filozofię na ustawę o sieci szpitali, gdzie system finansowania opiera się o ryczałt. Aby jednak płacić za efekt i jakość, musimy mieć informację o efektach i wskaźniki pozwalające na ocenę jakości . Możemy je pozyskać dzięki informatyzacji sytemu ochrony zdrowia z e-recepty, e-zwolnienia, zagregowanych danych ZUS i NFZ. Mamy Centrum Monitorowania Jakości, jest gotowy projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, a w przyszłym roku na rejestry medyczne przeznaczonych zostanie 13 mln zł. Niezmiernie ważnym projektem dla realizacji value-based health care jest więc informatyzacja. W jej wdrażaniu pomocą dla lekarzy będą asystenci medyczni, których zarejestrowano już tysiąc. Od 1 grudnia 2018 r. e-zwolnienia są obligatoryjne, dalej będziemy rozwijać wdrażanie e-recepty. Było wiele obaw, że osoby starsze nie będą z nich korzystać. Tymczasem ponad połowa realizujących e-recepty to ludzie starsi. Zwieńczeniem wszystkich rozwiązań jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Rozmawiałem już z dużymi sieciami diagnostycznymi i są one gotowe przekazywać wyniki badań przez internet. To przyniesie znaczące oszczędności, bo każdy lekarz wchodząc na konto będzie mógł te wyniki zobaczyć i dzięki temu unikniemy niepotrzebnego powtarzania badań”.

Minister Szumowski planuje również zmiany w kształceniu podyplomowym lekarzy; szczególnie lekarzy robiących specjalizację. Zmiany mają dotyczyć nie tylko aspektów finansowych, ale także jakości kształcenia. Wypracowane zmiany mają w założeniu stanowić materiał pomocniczy do wykorzystania w toku prac nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dziedzinami, które w przyszłym roku wysuną się na pierwszy plan, będą- według słów ministra- onkologia i kardiologia, ponieważ to właśnie choroby z tego obszaru są najczęstszymi przyczynami śmierci Polaków. Ponadto w województwach świętokrzyskim i dolnośląskim ruszy pilotaż tzw. Narodowej Sieci Onkologicznej, która- docelowo- ma objąć cały kraj w 2020 roku.

W kwestii kardiologii jednym z założeń jest koordynacja opieki nad osobami z niewydolnością serca (KONS) na poziomie POZ.

Kolejne priorytety na rok 2019 to powstanie i rozpoczęcie działalności Agencji Badań Medycznych (o czym pisaliśmy niedawno), oraz  racjonalizacja kosztów szpitalnych, między innymi po to, aby przeciwdziałać zadłużaniu się placówek.

Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani będzie się starał bacznie obserwować zmiany, a przede wszystkim oceniać, jak skorzystają na nich pacjenci.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.