Aktualności

[BLOG #2] Suplementy diety – hit czy kit?

[BLOG #2] Suplementy diety – hit czy kit?

2018-01-23, autor: Fundacja OZZ

#Narodowy Instytut Leków #suplementy diety

post_20180117clean

mgr Aleksandra Kielan – Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, doktorantka w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czym różnią się od leków? Czy w ogóle są nam potrzebne? Pomimo pojawiających się pytań, Polacy z roku na rok kupują coraz więcej suplementów diety. Skąd więc wynika ich fenomen? Temat ten został ostatnio poruszony na portalu www.mgr-farm w wywiadzie mgr far. Łukasza Waligórskiego z dr n. farm. Anną Kowalczuk – dyrektor Narodowego Instytutu Leków. Jak wynika z materiału, suplementy diety mają ostatnio złą passę, a warto pamiętać jaką pełnią rolę i komu służą.

„Jesteś tym co jesz” – zdrowa, dobrze zbilansowana dieta powinna stanowić podstawowe źródło wszystkich niezbędnych do utrzymania zdrowia witamin, substancji odżywczych i składników mineralnych. Jak zostało podkreślone w wywiadzie, w przypadku określonych grup osób, takich jak osoby starsze, pacjenci w trakcie rekonwalescencji, kobiety w ciąży czy osoby stosujące diety eliminacyjne, istnieje potrzeba dodatkowego wzbogacenia diety, ze względu na stan zdrowia tych osób. Właśnie tutaj znajdują zastosowanie suplementy diety.

Suplement diety nie jest produktem leczniczym. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest to środek spożywczy, którego celem powinno być uzupełnienie normalnej diety. Reklamy jednak czasami mogą  wprowadzać konsumentów w błąd powodując mylne wyobrażenie o ich właściwościach leczniczych.  Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiele tych reklam sugeruje poprawę zdrowia konsumenta, wykorzystuje autorytet farmaceuty lub pedagoga szkolnego oraz w niewłaściwy sposób informuje o tym, że dany produkt jest suplementem na przykład w spotach telewizyjnych słowo „suplement” pojawia się przez bardzo krótki czas i jest napisane małą czcionką. Problemem tym zajął się już w 2016 roku Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty wspólnie z organizacją Suplementy Diety oraz Krajową Radę Suplementów i Odżywek, którzy wspólnie wypracowali zasady samoregulacji reklam suplementów diety m.in. zakaz wykorzystywania wizerunku rzeczywistych lub fikcyjnych lekarzy i farmaceutów, zakaz reklam skierowanych do dzieci oraz sugerowani właściwości zapobiegających lub leczących choroby.

Jak podkreśla dyrektor Narodowego Instytutu Leków, rynek suplementów diety wymaga uregulowania prawnego, a Instytut stara się aktywnie włączać w debatę na ten temat. Stworzenie solidnych podstaw prawnych w tym zakresie mogłoby pozytywnie wpłynąć na postrzeganie społeczne suplementów diety. Nie należy zapominać o roli farmaceutów w tym procesie. Dr Kowalczuk zwraca uwagę, że farmaceuta podczas rozmowy z pacjentem powinien dostarczyć mu niezbędnej wiedzy merytorycznej, która ułatwi podjęcie odpowiedzialnej decyzji.

Dyrektor Instytutu Leków, podkreśliła konieczność stworzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnej zwiększającej świadomość konsumentów na temat tych środków spożywczych.  Nasza Fundacja już od ponad roku organizuje warsztaty Przewietrz apteczkę!, podczas których edukujemy seniorów na temat prawidłowego przechowywania, zażywania i utylizowania leków. Podczas spotkań często otrzymywaliśmy od uczestników pytania  na temat suplementów diety – niejasność samego pojęcia jak i brak zrozumienia celowości zażywania tych środków podkreśla konieczność wprowadzenia szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej w zakresie nie tylko samych leków, ale również suplementów diety.

Odpowiedzialne samoleczenie to zagadnienie bliskie naszej Fundacji. Na co dzień prowadzimy edukację zdrowotną, aby każdy z nas potrafił samodzielnie i świadomie podejmować decyzje o swoim zdrowiu. Jak podkreślono w wywiadzie, racjonalna suplementacja powinna uzupełniać niezaspokojone przez codzienną dietę potrzeby żywieniowe pacjenta, ale powinna być podejmowana po konsultacji w lekarzem bądź farmaceutą, aby wykluczyć ewentualne niepożądane interakcje oraz jak najlepiej dostosować preparat do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.