Aktualności

[Blog #14] Dzień Uodpornionego Dziecka

[Blog #14] Dzień Uodpornionego Dziecka

2018-06-01, autor: Fundacja OZZ

#Dzień Dziecka #profilaktyka #szczepienia

szczepienia-BIG-38285

mgr Aleksandra Kielan – Dyrektor Biura Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, doktorantka w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1 czerwca to szczególna data w kalendarzu. Tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień mający na celu propagowanie idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz promowanie działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. W tym ważnym dniu przypominamy, że na rozwój dziecka największy wpływ ma jego zdrowie, które  określane jest jako stan pełnego dobrobytu fizycznego, psychicznego i społecznego. Co to z praktyce oznacza? Definicja ta podkreśla złożoność zagadnienia zdrowia. Zdrowie to nie tylko  prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, poszczególnych układów i narządów czy zdolność logicznego i jasnego myślenia. Nasze zdrowie uzależnione jest również od  naszego otoczenia oraz relacji jakie z otoczeniem nawiązujemy. W przypadku dzieci najbliższe otoczenie jakim jest rodzina stanowi najważniejszy element w jego rozwoju, wpływając na wszystkie z trzech filarów zdrowia. To rodzice na początku decydują o losach dziecka, wpływając tym samym na ich przyszłość. Jedną z najważniejszych decyzji z jakimi przychodzi się zmierzyć świeżo upieczonym rodzicom to odpowiedzenie na pytanie czy wyrazić zgodę na zaszczepienie swoich dzieci. Rodzice często są niepewni co do konieczności i bezpieczeństwa proponowanej procedury. A czy tak na prawdę wiemy na czym polegają szczepienia i jakie są realne konsekwencje zastosowania takiej formy profilaktyki?

Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Sanitarna: „szczepienia ochronne okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do ogromnego skoku cywilizacyjnego jakiego doświadczyła ludzkość w ciągu ostatniego wieku. Odsetek zaszczepionych osób w Polsce sięga ok. 95% populacji. Tak wysoki odsetek osób zaszczepionych skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na choroby zakaźne chroniąc nie tylko tych, którzy się zaszczepili, ale również osoby, które z powodu przeciwwskazań zdrowotnych zaszczepione być nie mogły. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań. Szczepienia ochronne są ważną inwestycją w zdrowie, swego rodzaju polisą na życie. Tym bardziej, że w wypadku szczepień obowiązkowych, nie ponosimy kosztów finansowych tego rodzaju profilaktyki.”

Statystyki mówią same za siebie – co 20 sekund umiera jedno dziecko na świecie z  powodu chorób, którym można było zapobiec za pomocą szczepień. Sczepienia każdego dnia ratują życie tysiącom osób. Zaszczepienie pacjenta przeciwko określonej chorobie powoduje, że układ odpornościowy osoby zaszczepionej uczy się jak walczyć z daną chorobą. Oznacza to tyle, że gdy zaszczepiony zetknie się ponownie z czynnikiem wywołującym daną chorobę, to jego organizm będzie potrafił sprawnie i szybko z nią walczyć i nie doprowadzić do jej rozwoju. Sam preparat szczepionki to przebadany klinicznie wysokiej jakości produkt, który objęty jest rygorystycznymi przepisami prawnymi.

Szczepienia przeciwko chorobom, które znajdują się w Programie Szczepień Ochronnych nie znalazły się tam przypadkowo. Zostały one wybrane na podstawie dowodów naukowych dotyczących ich skuteczności i bezpieczeństwa. Program Szczepień Ochronnych jest corocznie wydawany w postaci rozporządzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Realizacja_Programu_Szczepien-page-001

Masowe szczepienia ludności Polski doprowadziły do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania m. in. na błonicę oraz wirusowe zapalenia wątroby typu B. Jesteśmy bliscy osiągnięcia kolejnych sukcesów: eradykacji poliomyelitis (choroby Heinego-Medina), odry i różyczki wrodzonej. Realizacja szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych powinna stanowić priorytet w ochronie każdego dziecka przed szczególnie groźnymi chorobami zakaźnymi.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom zdrowia i radości a Rodzicom mądrych wyborów dla swoich pociech!

Fot. Fotolia

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.