Aktualności

[Blog #106] Dbanie o zdrowie w czasie pandemii

[Blog #106] Dbanie o zdrowie w czasie pandemii

2020-05-06, autor: Fundacja OZZ

#dbajmy o siebie! #promocja zdrowia

zz-post_20200508-post1

dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rzeczywistość, w której obecnie żyjemy jest inna, mocno utrudnia normalne funkcjonowanie. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 obowiązuje wiele ograniczeń, które mają na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oprócz wielu obostrzeń związanych z wychodzeniem z domu, wyłączeniem niektórych sektorów gospodarki, znacząco zmieniło się w tym czasie także funkcjonowanie ochrony zdrowia, zarówno sektora państwowego, jak i prywatnego. Pacjenci mają możliwość korzystania z e-wizyt, jednak w wielu stabilnych przypadkach, tradycyjne wizyty zostały odwołane lub przeniesione na późniejszy termin. Niektóre wizyty nie mają racji bytu bez przeprowadzenia wcześniejszych badań obrazowych, czy laboratoryjnych, albo wynikają ze swojego rodzaju, np. trudno o wizytę u okulisty przez Internet, kiedy to nie można zmierzyć ciśnienia wewnątrzgałkowego czy obejrzeć dna oka. Czas pandemii jednak nie zwalnia z odpowiedzialności za własne zdrowie, wręcz przeciwnie jest czasem kiedy należy szczególnie o nie dbać, tym bardziej, że osoby z chorobami współistniejącymi, w przypadku zakażenia koronawirusem mają cięższy przebieg choroby COVID-19. Wśród osób z ryzykiem cięższego przebiegu zakażenia wymienia się chorych cierpiących, m. in. na choroby układu sercowo-naczyniowego, czy cukrzycę, zaś czynnikiem sprzyjającym tym chorobom jest podwyższony poziom cholesterolu. Osoby te powinny szczególnie w tym okresie dbać o siebie. Pacjenci ze zdiagnozowaną hipercholesterolemią powinni przestrzegać zaleceń terapeutycznych, w postaci systematycznego zażywania zaleconych przez lekarza leków czy suplementów diety. Wśród pozostałych zaleceń znajduje się także przestrzeganie odpowiedniej zbilansowanej diety, walka z nałogami, czy uprawianie stosownej aktywności fizycznej. Osoby zdrowe powinny wdrożyć powyższe zalecenia jako działania profilaktyczne. #zostanwdomu i zadbaj o własne zdrowie.

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.