Aktualności

[Blog #103] Edukacja zdrowotna w czasie pandemii

[Blog #103] Edukacja zdrowotna w czasie pandemii

2020-04-16, autor: Fundacja OZZ

#edukacja zdrowotna #pandemia COVID19 #promocja zdrowia

zz-post_20200417-post1bdr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska – Prezes Zarządu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Od kilku tygodni cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Stosując się do wszelkich zaleceń, głównie #zostańwdomu, wiele osób zastanawia się co można zrobić z nadmiarem czasu wolnego. Otóż można ten czas wykorzystać na wiele sposobów, my zachęcamy do edukacji zdrowotnej, zgodnie z założeniem, iż „na naukę nigdy nie jest za późno” oraz  zasadą, iż „człowiek uczy się całe życie”. Edukacja zdrowotna powinna towarzyszyć nam cały czas, gdyż w naukach medycznych i naukach o zdrowiu wiele się zmienia. Pogłębiając swoją wiedzę, należy pamiętać, aby korzystać z wiarygodnych, rzetelnych źródeł informacji. Okres tzw. „społecznej kwarantanny” to moment, by przeanalizować swoje nawyki żywieniowe, zadbać o aktywność fizyczną, którą pomimo ograniczeń, można prowadzić nawet w domu, nie ma wymówki ! Członkowie Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani zachęcają, aby w tym szczególnym okresie zapoznać się z dostępnymi na naszej stronie internetowej  materiałami edukacyjnymi: http://www.obywatelezz.pl/edukacja/do-pobrania/. Wszystkie broszury są bezpłatne i dostępne w formacie pdf.

Ten wolny czas można również przeznaczyć na wietrzenie domowych apteczek. Ten nawyk, weryfikowania domowych zbiorów leków i suplementów diety powinien nam pozostać na zawsze. Przeterminowane produkty lecznicze odłóżmy w miejsce niedostępne dla dzieci i zwierząt, zaniesiemy je do apteki, kiedy będzie już bezpiecznie (teraz nie jest na to pora, chodźmy do apteki tylko po niezbędne leki!).  Dokładne zasady można znaleźć w Abecadle lekowym.

Warto również zastanowić się nad tym, jak będziemy dbać o zdrowie własne i bliskich, kiedy pandemia wygaśnie. Pamiętajmy o regularnym wykonywaniu badań profilaktycznych. W tej kwestii zachęcamy do lektury naszej najnowszej pozycji #WeźSięZbadaj.

Bądźmy odpowiedzialni i zaangażowani w dbałości o zdrowie, a będziemy się nim cieszyć.

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.