Aktualności

Regulacja rynku suplementów diety – debata

Regulacja rynku suplementów diety – debata

2020-03-09, autor: Fundacja OZZ

#raport #suplementy diety

9W dniu 9 marca w Polskim Instytucie Ekonomicznym (PIE) odbyła się prezentacja raportu zatytułowanego „Regulacja rynku suplementów diety. Czy Polska ma szansę zostać europejskim liderem?”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani- dr hab. Anna Staniszewska i dr hab. Dominik Olejniczak. W toku prezentacji zaprezentowano niezwykle istotne i ciekawe dane, dotyczące między innymi poziomu wiedzy Polaków nt. suplementów diety, poziomu ich spożycia, także z podziałem na wykształcenie. Wiele miejsca poświęcono także dynamicznemu rozwojowi rynku suplementów oraz propozycjom zmian zarówno na poziomie legislacji, jak i edukacji.

Podczas debaty, która towarzyszyła wydarzeniu, a w której udział wzięli Anna Kowalczuk – Dyrektor Narodowego Instytutu Leków, Przemysław Rzodkiewicz – Główna Inspekcja Sanitarna, oraz współautor Raportu- Adam Czerwiński z PIE jednoznacznie wybrzmiała potrzeba wdrożenia działań edukacyjnych, polegających na ułatwieniu kontaktu na linii lekarz-pacjent (co w znacznym stopniu ułatwiło by dostęp do informacji), oraz większego wykorzystania potencjału farmaceutów.

Paneliści zgodnie uznali, że należy wspierać pacjenta w podejmowaniu świadomych decyzji, w tym tych, związanych ze stosowaniem suplementów diety. Takie wnioski w pełni popiera Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani, która swoją działalność na tym polu zaczęła już wiele lat temu, najpierw poprzez wydanie Abecadła Lekowego, a następnie Suplementarza; aktywnie wspieramy wszelkie działania, upowszechniające wiedzę o charakterze evidence based.

Pełna wersja raportu

dr hab. Dominik Olejniczak
Członek Zarządu Fundacji
Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Bez tytułu

Bez tytułu

 

Jeśli podzielasz nasze wartości i wierzysz w naszą misję, napisz na adres:

logo_pacjent3

Pacjent 3.0

Projekt mający na celu badanie, promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami.

Wierzymy, że jest to obszar, który czeka ogromny rozwój. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących smartfony, urządzenia wearables czy w końcu Internet Rzeczy stanowi przyszłość medycyny, którą czeka coraz większa indywidualizacja i personalizacja.

Warto pamiętać, że ogromne osiągnięcia w tym obszarze mają Polacy, którzy przodują w dziedzinie start-upów technologicznych stawiających zdrowie w centrum swojego zainteresowania – ich właśnie chcemy objąć szczególnym wsparciem poprzez bezpłatne doradztwo, organizację testów aplikacji, eksperckie analizy i ekspertyzy oraz organizację seminariów, szkoleń i konferencji.

Równocześnie chcemy przybliżać te zagadnienia innym – tak, by w XXI wieku każdy mógł poczuć się prawdziwym obywatelem 3.0.

W sprawie zdrowia

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace naukowe (oryginalne i przeglądowe) dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Zaangażowanie się pacjentów we własne zdrowie zdobywa coraz większą popularność jako pole badań i często staje się tematem prac licencjackich i magisterskich studentów kierunków medycznych i społecznych. Doceniamy to, ponieważ zwiększa naszą wiedzę w tym obszarze i ułatwia świadome i odpowiedzialne dbanie o własne zdrowie – i z tego właśnie powodu chcemy popularyzować to zagadnienie wśród młodych naukowców oraz promować najlepsze przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.obywatelezz.pl/konkurs.

Przewietrz apteczkę!

Projekt skierowany jest przede wszystkim do seniorów, którzy, statystycznie rzecz biorąc, przyjmują najwięcej rozmaitych leków – nie tylko tych przepisywanych przez lekarzy różnych specjalności, lecz także ordynowanych sobie samodzielnie lub z polecenia farmaceutów.

Podczas specjalnie zorganizowanych wydarzeń będziemy pomagać wszystkim chętnym w uporządkowaniu swoich domowych apteczek. Wyjaśnimy, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z niepotrzebnymi lekami z poprzednich terapii, przekażemy dobre praktyki przechowywania leków, a także uczulimy na problem wielolekowości i podpowiemy, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem wielu różnych substancji.

W ramach projektu chcemy prowadzić zajęcia w nowoczesnej, interaktywnej formule łączącej wykłady eksperckie, pracę w grupach i ocenę wzajemną oraz warsztat pod czujnym okiem naszych specjalistów. Zamierzamy być obecni na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, domach kultury i nie tylko – chętnie odpowiemy na zaproszenie w każde inne miejsce, gdzie obecne są osoby starsze, którą chcą lepiej zrozumieć, na czym polega bezpieczna farmakoterapia.

logo_zz

Zdrowo zaangażowani

Celem projektu Zdrowo Zaangażowani jest promowanie filozofii i praktyki odpowiedzialnego samoleczenia. W naszym rozumieniu:

odpowiedzialne samoleczenie to świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.

Ten cel będziemy realizować poprzez oryginalne działania edukacyjne i informacyjne, szczególnie w przestrzeni internetu, oraz współpracę z autorytetami społecznymi i decydentami. Wierzymy, że zaangażowanie obywateli we własne zdrowie przyczyni się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby systemu opieki zdrowotnej.

Strona kampanii: www.zdrowozaangazowani.pl.